Dış Kuvvetler (Buzul, Dalga, Karstik Şekiller) Testi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dış Kuvvetler (Buzul, Dalga, Karstik Şekiller) Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri Test – 2’i çözmek için tıkla.

Dış Kuvvetler (Buzul, Dalga, Karstik Şekiller) Testi

Tebrikler - Dış Kuvvetler (Buzul, Dalga, Karstik Şekiller) Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Buzulların oluşturduğu yer şekillerine Ekvator ve çevresinde yüksek yerlerde rastlanırken; kutuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine daha yakın yerlerde rastlanmaktadır.
Bu durumun nedeni olarak:
I. enlem etkisi,
II. yer çekimi,
III. Dünya’nın günlük hareketi
verilenlerden hangileri gösterilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
1 numaralı soru için açıklama 
Temelde Dünya'nın şekline (Enlem Etkisi) bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısı kutuplara doğru daralır => sıcaklık azalır.
Soru 2
Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin yaygın olarak görüldüğü bölgelerin sınırları ile aşağıda verilen bölge türlerinden hangisi arasında benzerlik görülmesi beklenir?
A
A) Savan İklim Bölgesi
B
B) Kutup İklimi Bölgesi
C
C) Tahıl Tarımı Bölgesi
D
D) Step Bitki Örtüsü Bölgesi
E
E) Küçükbaş Hayvancılık Bölgesi
2 numaralı soru için açıklama 
Buzul aşındırması yüksek dağlık alanlarda veya soğuk (kutup) iklimlerde görülür.
Soru 3
Aşağıda rüzgâr aşındırma faaliyetleri sonucunda oluşmuş bir yeryüzü şeklinin oluşum aşamaları gösterilmiştir.
Dış Kuvvetler (Buzul, Dalga, Karstik Şekiller) Testi
Bu yeryüzü şeklinin oluştuğu bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
A) Yıllık yağış miktarı düşüktür.
B
B) Biyoçeşitlilik yönünden fakirdir.
C
C) Doğal bitki örtüsü zayıftır.
D
D) Nem oranı yüksektir.
E
E) Farklı dirençteki kayaçlar bir arada bulunmaktadır.
3 numaralı soru için açıklama 
Rüzgar aşınım ve birikim şekilleri bitki örtüsünün zayıf olduğu kurak (çöl veya benzeri) alanlarda görülür. Buna göre d seçeneği bu bölgeler için söylenemez. Şekildeki + ve - işaretleri farklı dirençlerde kayaç olduğunu gösterir.
Soru 4
Buzul vadilerine deniz sularının dolması sonucunda oluşan girintili çıkıntılı kıyı tiplerine fiyort adı verilmektedir.

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde fiyortlu kıyılar yaygın olarak görülmektedir?
A
A) İsviçre
B
B) İngiltere
C
C) Avusturalya
D
D) Norveç
E
E) Hindistan
4 numaralı soru için açıklama 
Fiyort kıyı tipi buzulların etkisiyle oluşur. Verilen ülkelerden Norveç kutup noktasına en yakın ve en soğuk denize komşudur.
Soru 5
Ria tipi kıyılar, akarsu vadilerinin deniz suları altında kalmasıyla oluşur.
Dış Kuvvetler (Buzul, Dalga, Karstik Şekiller) Testi
Bu kıyı tipi harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde görülmektedir?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
5 numaralı soru için açıklama 
İstanbul ve Çanakkale Boğazları eski akarsu yatakları olup daha sonradan deniz sularının bu alanları doldurmasıyla boğaz halini almıştır. Yani Ria kıyı tipine örnektirler.
Soru 6
Kıyıya yakın bir adanın kıyı oku tarafından kara kütlesine bağlandığı yer şekillerine tombolo adı verilmektedir.
Bu yer şeklinin bulunduğu kıyıların ortak özelliği olarak:
I. Kıyı derinliği azdır.
II. Dalga biriktirmesi fazladır.
III. Kıyıda dik kayalar yaygındır.
ifadelerinden hangileri gösterilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
6 numaralı soru için açıklama 
Dalga biriktirmesinin olduğu yerlerde; - Kıyı sığdır (derinliği az). - Gelgit genliği azdır. - Şelf alanı geniştir. - Dalga biriktirmesi fazladır. - Tombolo, kıyı oku, kordonu, lagün ve delta oluşumlarına rastlanır. - Falez ve Haliç şekilleri pek görülmez.
Soru 7
I. Falez
II. Kıyı oku
III. Delta ovası
Dalgaların oluşturduğu yer şekillerini aşınım ve birikim şekilleri olarak sınıflandırabiliriz.
Buna göre yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalga aşındırma şekline örnektir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
7 numaralı soru için açıklama 
I. Falez => Dalga aşınım II. Kıyı oku => Dalga birikim III. Delta ovası => Akarsu birikim şeklidir.
Soru 8
I. Falez
II. Tombolo
III. Haliç

Gelgit hareketlerinin fazla olduğu bir kıyıda yukarıda verilen yüzey şekillerinden hangilerinin oluşması beklenmez?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
Soru 9
Aşağıda Türkiye Haritası üzerinde deniz kıyısında bulunan beş farklı yer işaretlenmiştir.
Dış Kuvvetler (Buzul, Dalga, Karstik Şekiller) Testi
Bu yerlerden hangisinde dalmaçya tipi kıyı oluşumu görülür?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
9 numaralı soru için açıklama 
Dalmaçya kıyı tipi Türkiye'de (Antalya) Kaş civarında görülür. II. numara ile gösterilen alana denk gelir.
Soru 10
Aşağıdaki görselde kimyasal tortul kayaların çözünmesi sonucunda oluşmuş bir mağaranın taban ve tavan kısmında oluşan şekiller numaralarla gösterilmiştir.
Dış Kuvvetler (Buzul, Dalga, Karstik Şekiller) Testi
Görselde verilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
A
A) Sarkıt, Dolin, Lapya
B
B) Düden, Galeri, Polye
C
C) Dikit, Sarkıt, Sütun
D
D) Traverten, Dikit, Sütun
E
E) Düden, Sarkıt, Obruk
10 numaralı soru için açıklama 
I = Dikit, II = Sarkıt, III = Sütun'dur.
Soru 11
Kutuplara yakın yerlerde geniş örtü buzullarına rastlamak mümkündür.

Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde örtü buzullarının görülmesi beklenir?
A
A) Finlandiya
B
B) Fransa
C
C) İtalya
D
D) Türkiye
E
E) İran
11 numaralı soru için açıklama 
4. Soru ile benzer bir soru olup aynı mantıkla cevap Finlandiya olur.
Soru 12
Karstik arazilerin yer altı suları bakımından zengin olduğunu söyleyebiliriz.

Bu durum üzerinde aşağıdakilerin hangisi daha fazla etkili olmuştur?
A
A) Erimeler sonucunda çukurlukların oluşması
B
B) Geçirimli kayaçların yaygın olması
C
C) Mağara oluşumlarının görülmesi
D
D) Kayaçların çözünmeye uğraması
E
E) Tabakaların genellikle yatay uzanış göstermesi
12 numaralı soru için açıklama 
Geçirimli tabakaların yüzey sularını tabana geçirmeleri ve depo etmeleri. B seçeneği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Share.

Leave A Reply