İç Kuvvetler (Dağ, Kıta Oluşumu, Volkanizma & Depremler) Testi Çöz

İç Kuvvetler konusu içerisinde anlatılan Dağ Oluşumu (Orojenez), Kıta Oluşumu (Epirojenez), Volkanizma ve Depremlerle ilgili sorular aşağıda verilmiştir.

İç Kuvvetler (Dağ, Kıta Oluşumu, Volkanizma & Depremler) Testi Çöz

Tebrikler - İç Kuvvetler (Dağ, Kıta Oluşumu, Volkanizma & Depremler) Testi Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yer kabuğunda meydana gelen yükselme ve alçalma hareketlerine epirojenez adı verilir.
Bu hareketler sonucunda,
I. deniz sularının kara içlerine doğru ilerlemesi,
II. kıyı taraçalarının oluşması,
III. akarsuların menderesler oluşturması
verilenlerden hangileri gerçekleşmektedir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 2
Okyanus tabanlarında meydana gelen depremler büyük dalga hareketlerine neden olmaktadır. Bu dalgalar kıyıya ulaştığında yıkıcı etkiler yapmaktadır. Bu olaya tsunami adı verilir.
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri test çöz
Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde tsunami görülme ihtimali daha fazladır?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
Soru 3
İskandinav Yarımadası’ndaki buzul kütlesinin erimesi yarımadanın hafiflemesine neden olmaktadır. Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisine zemin oluşturmaktadır?
A
A) Volkanizma
B
B) Orojenez
C
C) Epirojenez
D
D) Metamorfizma
E
E) Deprem
Soru 4
Magmanın yer kabuğunun içine sokulması ve burada bulduğu çatlaklarda yavaş yavaş soğuması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu şekillerden biridir?
A
A) Batolit
B
B) Kaldera
C
C) Krater
D
D) Maar
E
E) Tüf tabakası
Soru 5
Aşağıdaki görselde iki farklı dağ oluşum şekli gösterilmiştir.
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri test çöz
Bu oluşumların farklılık göstermesinde,
I. tabakaların fiziksel yapıları,
II. akarsu şebekeleri,
III. volkanizma faaliyetleri
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 6
Yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılara deprem adı verilir.
Bu sarsıntılara,
I. kayaçların çözünmesi
II. şiddetli volkanik patlamaların yaşanması,
III. yer kabuğunda meydana gelen boşlukların tavan kısmının çökmesi,
verilenlerden hangileri neden olmaktadır?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 7
Farklı yoğunluk ve kalınlıktaki yer kabuğu parçaları manto üzerinde yüzer durumdadır. Bu parçalar, yoğunluk ve kalınlıklarına göre mantoya az ya da çok gömülerek dengede durur. Bu dengeye izostatik denge adı verilir. Bu denge, yer kabuğu parçalarının ağırlıklarının değişmesiyle bozulur. Bu olay sonucunda epirojenez olayı meydana gelir.
Buna göre epirojenez olayının meydana gelmesinde;
I. Yer kabuğu parçaları üzerindeki buzul kütlelerinin erimesi
II. Yer kabuğu parçaları üzerindeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi
III. Volkanik faaliyetler sonucunda yer kabuğu parçalarının ağırlıklarının artması
olaylardan hangilerinin etkisinden söz edileblir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
Soru 8
Dış kuvvetler tarafından aşındırılan malzemeler; deniz, göl vb. su kütlelerinin tabanlarında birikerek binlerce metre kalınlığında tortul tabakalar oluşur. Bu tortul tabakalar, levhaların yaklaşması sonucu yan basınçlara uğrar. Buna bağlı olarak da kıvrım ve kırık dağları oluşur.

Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekildeki oluşumlara örnek gösterilemez?
A
A) Ağrı Dağı
B
B) Yunt Dağı
C
C) Madra Dağı
D
D) Küre Dağları
E
E) Bey Dağları
8 numaralı soru için açıklama 
Ağrı Dağı Volkanik bir dağdır. Diğerleri kıvrılmaya (kıvrım + kırık) bağlı olarak oluşmuşlardır.
Soru 9
Aşağıda çeşitli olaylar verilmiştir.
I. Himalaya Dağları’nın oluşması
II. Çöküntü alanların oluşması
III. Toprak kaymasının meydana gelmesi
Bu olaylardan hangilerinin doğrudan iç kuvvetlerin etkisiyle oluştuğu söylenebilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) I, II ve III.
9 numaralı soru için açıklama 
Himalayaların oluşumu (epirojenez), çöküntü alanları (orojenez) sonucunda oluşur. Toprak kayması: toprak yapısı, eğim faktörü, yer çekimi, tabakaların durumu, yağış miktarı vb. birçok dış faktörün oluşumunda etkili bir olaydır.
Soru 10
Tektonik depremler; levha hareketleriyle meydana gelen yer değiştirme, sıkıştırma, gerilme ve kırılma sonucu oluşan sarsıntılardır.
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri test çöz
Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde tektonik deprem görülme ihtimali daha azdır?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
10 numaralı soru için açıklama 
Bu tür sorulara doğru cevap vermenin püf noktası levha sınırlarını bilmekten geçer. Levha sınırlarının nerelerden geçtiğini bilirseniz: Dünya üzerinde nerede deprem olur nerede olmaz, nerelerde volkanizma etkilidir nerelerde etkili değildir, nerelerde sıcak su kaynakları (kaplıca veya ılıca) vardır nerelerde yoktur sorularına hatasız cevap verirsiniz.
Soru 11
Yeryüzü şekillerinin bir kısmı, oluşumları için gerekli olan enerjiyi mantodaki konveksiyonel akımlardan alır. Bu enerjinin sonucunda meydana gelen iç kuvvetler yeryüzü şekillerinin oluşmasını sağlar.

Buna göre aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşmasında iç kuvvetler doğrudan etkili  olmamıştır?
A
A) Konya Ovası
B
B) Toros Dağları
C
C) Yıldız Dağları
D
D) Çukurova Deltası
E
E) Bakırçay Grabeni
Soru 12
Epirojenez olayının sonucunda kara kütlesinin yükselmesiyle önceden aşınan alanlar tekrar yükselir. Böylece kıyılarda ve akarsu yataklarında bazı yer şekilleri oluşur.

Bu olay sonucunda kıyılarda ve akarsu yataklarında oluşan yer şekillerine ne ad verilir?
A
A) Peneplen
B
B) Krater
C
C) Taraça
D
D) Graben
E
E) Antiklinal
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
  • Leave a Comment