Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri

Küçük ölçekli haritaların özellikleri isminde geçen “küçük” ifadesinden kaynaklı yanılgılardan dolayı büyük ölçekli haritaların özellikleriyle çok karıştırılır. Bu dersimiz kısa olsa da bu yanılgıdan sonsuza kadar kurtulmanıza yarayacak bilgileri içerecek. Biraz iddialı oldu sanırım ama söylediklerimi aklınızdan çıkarmazsanız bir daha “Bu küçük ölçekli haritanın özelliği değil miydi?” diye ikilemde kalmayacaksınız.

Öncelikle küçük ölçekli haritanın sayısal ölçek (payda) değeri ile ters olduğunu unutmayın. Küçük ölçekli haritanın ölçeği çok büyüktür.

Küçük Ölçek = 1 / 5.000.000
Büyük Ölçek = 1 / 5.000

İkinci küçük ölçekli haritalar görünüşte gerçekten küçüktür, büyük ölçekli haritalarda görünüşte büyük. Bunun sebebi ise yukarıda verilen sayısal değerler kadar küçültülüyor olmasından kaynaklanır. Örneğin bir pastayı 50’ye bölmekle 5’e bölme arasında büyük fark vardır. 50’ye bölerseniz payınıza düşecek pasta daha “KÜÇÜK” olur.

Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri

Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri:

1. Ölçeğin paydasındaki sayı büyüktür.
2. Ölçeği, 1/500.000’den küçük olan haritalardır. (sayısal olarak büyük)
3. Küçültme oranı fazladır.
4. Geniş alanları göstermede kullanılır.
5. Bu haritalarda ayrıntı azdır. Küçültme fazla olduğu için birçok ayrıntı kaybolur.
6. Hata oranı fazladır. Harita üzerinde uzunluk ve alan hesaplamalarında hatalar artar.
7. İzohipsler arası yükselti farkı fazladır. Harita ebat olarak küçüldüğünden harita içindeki çizgileri (izohipsleri) seyreltmek zorunda kalırsınız. Bu seyrekleştirme iki izohips arasındaki eküidistans değerini büyültür.
8. Çizimi yapılan bölgenin gerçek alanı büyüktür.
9. Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritaya göre haritanın boyutları küçüktür.
10. Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritaya göre harita alanı daha azdır.
11. Aynı boyutta kağıda çizilen biri büyük diğeri küçük ölçekli haritalardan, küçük ölçekli haritanın gerçek alanı daha geniştir.
12. Dünya, Kıtalar ve Ülkeler gibi büyük alanların çiziminde kullanılır.

“Harita Çeşitleri” konu anlatımına çalıştınız mı?

Share.

Leave A Reply