Nüfusun Yapısal Özellikleri Testi Çöz

Nüfusun Yapısal Özellikleri Testi Çöz, Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanmış soruları içermektedir. YKS sınavına hazırlanacak arkadaşlar için faydalı olacağını düşündüğümüz testi online çözebileceğiniz haliyle sizlerle paylaşıyorum. Diğer testlere ulaşmak için tıklayınız


Nüfusun Yapısal Özellikleri Testi Çöz

Tebrikler - Nüfusun Yapısal Özellikleri Testi Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, kişilerin kimlik numarası ile ikamet adreslerinin eşleştirildiği nüfus kayıt sistemidir.
Bu sistemin nüfus sayımı sistemine göre avantajları arasında:
I. nüfus verilerinin daha güncel olması,
II. nüfus verilerinin daha güvenilir olması,
III. nüfus hizmetlerinin daha kolay yapılabilmesi,
verilenlerden hangileri gösterilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) I, II ve III.
Soru 2
Normal şartlarda bir yerin erkek nüfusu ile kadın nüfusu arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır. Ancak bazı yerleşim birimlerinde erkek nüfus oranı kadın nüfusu oranına göre daha fazladır.
Bu durumun nedeni olarak:
I. askeri birliklerin bulunması,
II. dışarıya işçi göçü vermesi,
III. sanayi faaliyetlerinin yoğun olması
verilenlerden hangileri gösterilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
Soru 3
Dünya’da nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörlerden biri de su kaynaklarıdır. Su kaynakları yönünden fakir olan yerlerde nüfus genellikle seyrektir.
Bu duruma örnek olarak:
Nüfusun Yapısal Özellikleri testi çöz
haritada işaretlenen yerlerden hangisi gösterilir?
A
A) I
B
B) II
C
C) III
D
D) IV
E
E) V
Soru 4
Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde nüfus genellikle seyrektir.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
A) Tarım alanlarının dar olması
B
B) Ulaşım faaliyetlerinin güç olması
C
C) Akarsuların enerji potansiyelinin yüksek olması
D
D) Heyelan, çığ vb. doğal afetlerin görülme riskinin fazla olması
E
E) Çevrelerine göre yüksek olduğu için sıcaklık ortalaması genellikle daha düşük olması
Soru 5
Aşağıdaki tabloda 2013 yılı Dünya nüfusunun kıtalara göre dağılışı verilmiştir.
Nüfusun Yapısal Özellikleri testi çöz
Tablodaki bilgilere bakılarak:
I. Nüfus artış hızı en fazla olan kıtanın Afrika olduğu
II. Nüfus yoğunluğu en az olan kıtanın Güney Amerika olduğu
III. Dünya nüfusunun yarıdan fazlasının Asya Kıtası’nda yaşadığı
verilenlerden hangilerine ulaşılamaz?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
Soru 6
Bir ülkede yapılan nüfus sayımında, bir önceki nüfus sayımına göre nüfusun azaldığı belirlenmiştir.
Bu durumun oluşmasında:
I. nüfus artış hızının yükselmesi,
II. doğal bir afetin yaşanması,
III. ülke dışına göçlerin yaşanması
verilenlerden hangileri etkili olabilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 7
Genç nüfus oranının fazla olduğu bir ülkenin yapacağı planlamalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
A) Konut ihtiyaçlarının giderilmesi
B
B) Sağlık hizmetlerinin planlanması
C
C) İstihdam olanaklarının planlanması
D
D) Eğitim kurumlarının kapasitesinin belirlenmesi
E
E) Genç nüfusun ülke dışına göç için teşvik edilmesi
Soru 8
Nüfus artış hızının fazla olmasının olumsuz yönleri arasında:

I. Kalkınma hızı yavaşlar.
II. Demografik yatırımlar artar.
III. Mal ve hizmetlere olan talep artar.

verilenlerden hangileri gösterilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 9
Nüfusun Yapısal Özellikleri testi çöz
Nüfus piramidi yukarıdaki gibi olan bir ülke hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
A) Nüfus artış hızının azaldığı
B
B) Çocuk ölümlerinin azaldığı
C
C) Gelişmekte olan bir ülke olduğu
D
D) Yaşlı nüfus oranının fazla olduğu
E
E) Doğum oranının azaldığı
Soru 10
Bir yerin nüfusunun yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımını gösteren grafiklere nüfus piramidi adı verilmektedir.
Buna göre bir yerin nüfus piramidine bakılarak:

I. yaşlı nüfus oranı,
II. toplam nüfus miktarı,
III. üniversite mezunu sayısı

verilenlerden hangilerine ulaşılır?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 11
Bir yerde tarımla uğraşan nüfusun toplam tarım alanlarına bölünmesi ile tarımsal nüfus yoğunluğu hesaplanır. Tarım alanlarının dar, tarımla uğraşan nüfusun fazla olduğu yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.
Nüfusun Yapısal Özellikleri testi çöz
Buna göre harita üzerinde işaretli olan yerlerden hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır?
A
A) I
B
B) II
C
C) III
D
D) IV
E
E) V
Soru 12
Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam edecektir. 2012 yılında yaşlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaş ve üzerindeki nüfus 5,7 milyon kişi, bunların toplam nüfusa oranı %7,5’tir. 2023 yılına gelindiğinde bu nüfus 8,6 milyon kişiye, oranı ise %10,2’ye yükselecektir.

Yalnızca bu bilgilere bakılarak:
I. Demografik göstergelere bakılarak nüfus özelliklerinin gelecekte ne gibi değişimler göstereceği yönünde tahminlerde bulunulabilir.
II. Türkiye’de genç nüfus oranı azalma eğilimi göstermektedir ve bu durum 2023 yılına dek devam edecektir.
III. Türkiye’de nüfus artış hızı azalmaktadır.
verilenlerden hangileri kesin olarak söylenir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) II ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
    1. kadirhoca 23 Eylül 2019
    2. kadirhoca 12 Eylül 2019

    Leave a Comment