YGS – LYS Coğrafya Konu Dağılımları

3
38
views

İletişim sayfasından bize ulaşan bir arkadaşımız YGS ve LYS konularının dağılımını sordu. Sadece onun değil hepimizin faydalanması için konuyu burada açıklama ihtiyacı duydum.

ÖSYM sorularını 6 düzeyde hazırlar. Bunlar kolaydan zora doğru;

  • Bilgi Düzeyi,
  • Kavrama Düzeyi
  • Uygulama Düzeyi
  • Analiz Düzeyi
  • Sentez Düzeyi
  • Değerlendirme Düzeyi

Hangi soruda bilgi, hangi soruda kavrama yaptıracağı ÖSYM’ye kalmış. Ancak YGS Coğrafya soruları genelde bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde basit sorulardan oluştuğunu söylemek uygun olur.

Son 6 yıldaki YGS coğrafya konularının dağılımı aşağıdaki gibi olup temelde 9. sınıf konularını kapsamaktadır.

YGS Coğrafya Sorularının Dağılımı (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları)

YGS Coğrafya Konuları 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Coğrafi Konum 1 1 2
Doğa ve İnsan 1 1 1 1 1
Doğal Afetler 1 1 1 1 1 1
Dünyanın Şekli ve Hareketleri 1
Ekonomik Faaliyetler 1 1 1 1
Harita Bilgisi 1 1 2 1
İklim Bilgisi 2 4 3 2 2 2
İç ve Dış Kuvvetler 1 4 2 2 1 2
Nüfus ve Yerleşme 2 1 2 1 2 1
Ortak Payda: Bölge 1 1 1 1 1 1
Su, Toprak, Bitki 1 1 2 1
Ulaşım Yolları 1 1 1 1 1
Toplam 14 14 14 12 12 12

LYS Soru dağılımlarına gelince işler ygs’deki kadar basit olmuyor. Hem konular daha geniş bir alandan gelirken, hemde soruların ölçtüğü düzey yükseliyor.

LYS coğrafya soru (2015) ve konu dağılımlarını vererek bitirelim.

2015 LYS Coğrafya Sorularının Dağılımı

Akarsular-Akarsu Profili (1 Soru)
Grafik Okuma(Sıcaklık Grafiği) (1 Soru)
Nüfus Politikaları (1 Soru)
İlk Kültür Merkezleri (1 Soru)
Şehirler Ve Etkileri (1 Soru)
Sanayileşme, Şehirleşme, Göçler (2 Soru)
Türkiye’nin Arazi Yapısı(Eğim Dereceleri) (1 Soru)
Yanlış Arazi Kullanımı (1 Soru)
Türkiye’nin Yer Şekilleri (1 Soru)
Türkiye İklimi (1 Soru)
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu (1 Soru)
Tablo Okuma(Türkiye’de Ticaret) (1 Soru)
Grafik Okuma(Enerji Kaynakları) (1 Soru)
Bölgeler Coğrafyası(Karadeniz Bölgesi) (1 Soru)
Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (1 Soru)
Ülkelerin Gelişmişlik Endeksleri (1 Soru)
Ülkeler Coğrafyası(Çin-Japonya) (1 Soru)
Uluslar Arası Örgütler (1 Soru)
Atıklar Ve Ekolojik Denge (1 Soru)
Doğal Kaynakların Kullanımı(Aswan Barajı) (1 Soru)
Doğal Kaynakların Kullanımı (Arkansas Nehri)(2 Soru)
Enerji Kaynakları (1 Soru)

Toplam: 24 soru

LYS Sınavında çıkması muhtemel coğrafya konuları:

Yukarıda verilen YGS Konularına ek olarak,

1-DOĞAL SİSTEMLER

Topografya ve kayaçlar
Doğadaki üç Unsur ( Su – Türkiye’nin Su varlığı
Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı
Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye’de Görülen Bitki Türleri
Biyoçeşitlilik
Ekosistemin İşleyişi
Enerji akını ve madde döngüsü
Hidroelektrik Potansiyel
Doğadaki ekstrem Olaylar

2-BEŞERİ SİSTEMLER

Nüfusun Gelişimi ve Dağılımı
Nüfusun Nitelikleri
Göçlerin neden ve sonuçları
Nüfus Politikaları ve şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri
Türkiye’de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği
Türkiye’nin Nufus Politikası

3-EKONOMİK FAALİYETLER

Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Ekonomiye Yön Veren Güç (Doğal Kaynaklar)

4-MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

Türkiye’nin Coğrafi Konumu (Medeniyetlerin Merkezi Türkiye)
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri
Türkiye’de Hayvancılık
Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları
Sanayi ve Turizm
Türkiye’de Sanayi ve Turizm
Dünya’da Ulaşım ve Ticaret
Türkiye’de ve Ulaşım ve Ticaret
Ekonomik Faaliyetler (Genel)

5-ÇEVRE VE TOPLUM

Doğal Afetler
Türkiye’de Doğal Afetler
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Doğal Kaynakların Keşfi, Kullanımı ve Çevreye Etkileri
Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri
Küresel Çevre Sorunları

6-KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER

Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Ülkeleri Tanıyalım
Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler)


TEILEN