2018-2019 AOL 153 – Coğrafya-3 Çıkmış Sınav Soruları Çöz

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tüm AÖL Coğrafya Sınav Soruları için tıkla…

2018-2019 Açık Lise (AÖL) 2. Dönem Çıkmış Coğrafya Soruları Çöz

2018-2019 AOL 153 – Coğrafya-3 Çıkmış Sınav Soruları Çöz

Tebrikler - 2018-2019 AOL 153 – Coğrafya-3 Çıkmış Sınav Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde yoğunluğu en az ve en fazla olan yer katmanları bir arada verilmiştir?
A
A) Çekirdek – Manto
B
B) Yer kabuğu – Manto
C
C) Manto – Çekirdek
D
D) Yer kabuğu – Çekirdek
1 numaralı soru için açıklama 
Yer kabuğunun yoğunluğu en az olandan en fazla olana doğru sırasıyla: yer kabuğu (sial-sima) > üst manto > alt manto > dış çekirdek > iç çekirdek.
Soru 2
Dağ oluşumu olarak adlandırılan iç kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Orojenez
B
B) Epirojenez
C
C) Seizma
D
D) Volkanizma
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerin ortak özelliklerinden biridir?
A
A) Kısa sürer ve aniden ortaya çıkar.
B
B) Sadece okyanuslarda meydana gelir.
C
C) Aşındırma ve taşıma faaliyetleridir.
D
D) Kaynağını yerin derinliklerindeki magmadan alır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük kayaçların özelliklerinden biridir?
A
A) Genel olarak koyu renklidirler.
B
B) Çatlak ve kırıkları fazladır.
C
C) Bünyesindeki mineraller belirgindir.
D
D) İçerisinde hayvan fosilleri bulunur.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu iç kuvvetlere bağlı değildir?
A
A) Anadolu yarımadasının yükselmesi
B
B) Horst ve Grabenlerin oluşması
C
C) Nemrut ve Süphan dağlarının oluşumu
D
D) Ülkemizde aynı anda farklı hava olaylarının yaşanması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi akarsularla ilgili yanlış bilgidir?
A
A) Yeryüzünü şekillendiren en yaygın dış kuvvettir.
B
B) Akarsular açık ve kapalı havzalara sahiptir.
C
C) Büyük akarsuların rejimleri benzerdir.
D
D) Akarsu havzaları su bölümü çizgileriyle ayrılır.
Soru 7
Yağışın az, bitki örtüsünün cılız, günlük ve yıllık sıcaklık farkının yüksek olduğu alanlarda rüzgârın şekillendirici etkisi daha fazladır.
aöl 153 coğrafya 3 çıkmış sınav soruları
Buna göre Türkiye haritası üzerinde verilen yerlerden hangisinde rüzgârın yeryüzünü şekillendirici etkisi daha fazladır?
A
A) I
B
B) II
C
C) III
D
D) IV
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi karstik şekillerden biridir?
A
A) Plato
İpucu:
Akarsu
B
B) Obruk
İpucu:
Karstik
C
C) Barkan
İpucu:
Rüzgar
D
D) Yardang
İpucu:
Rüzgar
Soru 9
Aşağıda yapılan bölge ve etkili olan dış kuvvet eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A
A) Nemli bölgeler – Rüzgâr
B
B) Yüksek bölgeler – Buzul
C
C) Kalkerli bölge – Yeraltı ve yerüstü suları
D
D) Kıyılarda – Dalga ve akıntılar
Soru 10
aöl 153 coğrafya 3 çıkmış sınav soruları
Türkiye haritası üzerinde yeri gösterilen buzullaşmaya uğramış dağ aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Uludağ
B
B) Bey Dağları
C
C) Giresun Dağları
D
D) Bolkar Dağları
Soru 11
Suların yeryüzündeki dağılışı ile ilgi verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
A) Tatlı su kaynakları sadece nehirlerdir.
B
B) Suların %97’si tuzlu, acı veya sodalıdır.
C
C) Tatlı su kaynakları daima sıvı haldedir.
D
D) Tuzlu sular sadece okyanusta bulunur.
Soru 12
Yamaçtan kopan malzemelerin bir akarsu vadisinin önünü tıkamasıyla oluşan setin arkasında sular birikir.
Bu şekilde oluşan göllere ne ad verilir?
A
A) Kıyı set gölü
B
B) Buzul set gölü
C
C) Heyelan set gölü
D
D) Alüvyal set gölü
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi düzenli rejime sahip akarsulardan biridir?
A
A) Kızılırmak
B
B) İndus Nehri
C
C) Amazon Nehri
D
D) Ganj Nehri
Soru 14
Etrafı tamamen Türkiye topraklarıyla çevrili olan deniz aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Ege Denizi
B
B) Marmara Denizi
C
C) Karadeniz
D
D) Akdeniz
Soru 15
Toprak oluşumunda etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Bitkiler
B
B) Ana kaya
C
C) Canlılar
D
D) İklim
Soru 16
Toprak türleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
A) Alüvyon toprakların oluşumunda buzullar etkilidir.
B
B) Çöl topraklarında fiziksel ayrışma yaygındır ve toprak oluşumu zordur.
C
C) Tundra toprakları donmuş halde olduğundan dolayı tarımsal faaliyetler için uygun değildir.
D
D) Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kireç taşlarının çözülmesiyle terra rossa toprakları oluşur.
Soru 17
Aşağıda verilen yerlerin hangisinde erozyonun şiddeti ve çölleşme riski daha azdır?
A
A) Konya – Karapınar
B
B) Urfa – Ceylanpınar
C
C) Iğdır – Aralık
D
D) Artvin – Hopa
Soru 18
Makilerin insanlar tarafından tahrip edildiği alanlarda ortaya çıkan makilerden daha kısa boylu olan çalılara ne ad verilir?
A
A) Çayır
B
B) Tundra
C
C) Garig
D
D) Bozkır
Soru 19
Ormanların dünyaya dağılışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A
A) Ekvator kuşağında tundralar yaygındır.
B
B) Tayga ormanları sert karasal iklimin nemli alanlarında görülür.
C
C) Muson ormanlarında görülen en karakteristik bitki makilerdir.
D
D) Tropikal ormanlar yaprağını döken iğne yapraklı ağaçlar oluşturur.
Soru 20
Güney Doğu Anadolu’nun orman varlığınca en fakir yer olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Şiddetli buharlaşma ve kuraklık
B
B) Bölgede fosil yakıt kullanımının fazlalığı
C
C) Sanayinin yeterince gelişmemiş olması
D
D) Bölgenin denizle bağlantısının olmaması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

Bu konuyu/testi ne kadar faydalı buldun?

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Ortalama puanı / 5. Oy sayısı:

Maalesef, bu yazıyı yararlı bulmadınız!

Bu yazıyı geliştirmeme yardımcı ol!

Share.