Etiket: intrazonal

8

Başlıca Toprak Tipleri

Zonal (Yerli) Topraklar Bir bölgede hüküm süren iklim şartları ve bitki örtüsünün etkisiyle kayaçların bulundukları yerlerde çözülmesiyle oluşan topraklardır. Bu topraklara yerli topraklar da denir. Normal bir toprak profiline sahiptirler....