Türkiye’de Bitki Örtüsü Testi Çöz

Türkiye’de Bitki Örtüsü Testi Çöz, Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanmış soruları içermektedir. YKS sınavına hazırlanacak arkadaşlar için faydalı olacağını düşündüğümüz testi online çözebileceğiniz haliyle sizlerle paylaşıyorum. Diğer testlere ulaşmak için tıklayınız


Türkiye'de Bitki Örtüsü Testi Çöz

Tebrikler - Türkiye'de Bitki Örtüsü Testi Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye’de bitki çeşitliliğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz.
Bu durum üzerinde:
I. farklı iklim tiplerinin görülmesi,
II. yer şekillerinin çeşitli olması,
III. maden çeşitliliğinin fazla olması,
hangileri etkili olmuştur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
Soru 2
Maki bitki örtüsü Akdeniz kıyılarında 800-1000 metre kadar olan yükseltide görülürken, Ege Denizi kıyılarında en fazla 500- 600 metre yükseltide görülmektedir.
Bu durum üzerinde;
I. enlem etkisi,
II. dağlarının kıyı çizgisine göre uzanışı,
III. kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
Soru 3
Bir dağ yamacında deniz seviyesinden itibaren orman örtüsünün görüldüğü alt sınıra orman alt sınırı denilmektedir. Yağış rejiminin düzenli ve yağış miktarının fazla olduğu yerlerde bu sınır genelde deniz seviyesine daha yakındır.
Buna göre:
türkiyede bitki toplulukları
haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde bu sınırın deniz seviyesine daha yakın olması beklenir?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
Soru 4
Ağrı, Hakkari, Van çevrelerinde bozkır bitki örtüsünün yaygın olarak bulunması:

I. arıcılık,
II. küçükbaş hayvancılık,
III. ipek böcekçiliği

verilen ekonomik faaliyetlerden hangilerinin yapılmasına zemin hazırlamıştır?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) II ve III.
Soru 5
Akdeniz ve Ege kıyılarında makilerin tahrip edildiği yerlerde, makilere oranla daha kısa boylu çalı toplulukları gelişmektedir.
Bu şekilde gelişen bitki topluluklarına ne denilir?
A
A) Step
B
B) Çayır
C
C) Garig
D
D) Psödomaki
E
E) Antropojen bozkır
Soru 6
İlkbahar yağışlarının fazla ve yaz kuraklığının etkili olduğu yerlerde geven, çoban yastığı, üzerlik, yavşan, sığır kuyruğu vb. ot türleri gelişmektedir.
türkiyede bitki toplulukları
Bu bitki türleri haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde daha az görülmektedir?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
Soru 7
Dünya üzerinde yalnızca bir bölgede yetişebilen bitki türlerine endemik bitki denilmektedir. Türkiye endemik bitki çeşitliliği açısından zengin bir ülkedir.
Türkiye’de bulunan bu bitki türleri arasında aşağıda verilenlerden hangisi gösterilemez?
A
A) Gelincik otu
B
B) Anzer çayı
C
C) Sığla ağacı
D
D) Nemrut soğanı
E
E) Istranca meşesi
Soru 8
Türkiye’de deniz kıyısında bulunan dağların, denize bakan yamaçlarında orman örtüsünün daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz.
Bu durum üzerinde:
I. yağış miktarının denize bakan yamaçlarda daha fazla olması,
II. denize bakan yamaçların hepsinin bakı yönünde olması,
III. denize bakan yamaçlarda yerleşme faaliyetlerinin daha az olması,
hangileri etkili olmuştur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız III.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
Soru 9
Afyon, Ankara, Yozgat çevresinde antropojen bozkır bitki örtüsünün yaygın olarak görüldüğü yerlerde yer yer meşe, ardıç ve karaçam topluluklarına rastlanmaktadır.
Bu durum;
I. aynı iklim bölgesi içerisinde farklı bitki formasyonlarının görülebildiği,
II. ormanlardan yeterince fayda sağlanamadığı,
III. orman örtüsünün zamanla tahrip edildiği
verilenlerden hangilerine kanıt olarak gösterilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) I ve III.
Soru 10
Karadeniz kıyılarında deniz seviyesinden itibaren orman örtüsünün geliştiği görülmektedir.
Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?
A
A) Tarım alanlarının dar olması
B
B) Yer şekillerinin engebeli olması
C
C) Ortalama yükseltisinin fazla olması
D
D) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması
E
E) Yağış rejiminin düzenli ve yağış miktarının fazla olması
Soru 11
• Yıl boyunca yeşil kalan bitki türlerinden oluşur.
• Genellikle yapraklarının üst yüzeyi cilalı, alt yüzeyi ise kadifemsi yapıdadır.
• Akdeniz İklim Bölgesi içerisinde bulunan kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde gelişmişlerdir.

Özellikleri verilen bitki topluluğu içinde aşağıda verilen bitki türlerinden hangisi görülmez?
A
A) Zeytin
B
B) Defne
C
C) Zakkum
D
D) Keçiboynuzu
E
E) Koyun yumağı
Soru 12
Kızılçam ormanları Türkiye’de güneşli gün sayısının fazla olduğu yerlerde yetişebilmektedir. Bu ormanlar kuraklığa karşı dayanıklıdır.
türkiyede bitki toplulukları
Bu ormanların haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yaygın olması beklenmez?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
    1. kadirhoca 12 Eylül 2019

    Leave a Comment