Türkiye’de Toprak Oluşumu ve Türleri Testi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Toprak Oluşumu ve Türkiye’de Toprak çeşitleriyle ilgili bu testi online olarak çözebilirsiniz.

Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Türleri Testi

Tebrikler - Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Türleri Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Toprağı oluşturan minerallerin kimyasal yapılarında bir değişme olmadan küçük parçalara ayrılmasına fiziksel ayrışma denir. Fiziksel ayrışma günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde daha etkili bir kuvvettir.
türkiyede toprak oluşumu türleri testi
Buna göre haritada işaretlenen bölgelerin hangi ikisinde fiziksel ayrışmanın daha hızlı olması beklenir?
A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) II ve III.
D
D) I ve IV.
E
E) III ve IV.
Soru 2
Oluşumlarına göre topraklar zonal, azonal ve intrazonal topraklar olarak sınıflandırılmaktadır.

Bu sınıflandırmaya göre aşağıdaki toprak türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer almaktadır?
A
A) Laterit
B
B) Terra-rossa
C
C) Tundra
D
D) Alüvyal
E
E) Kahverengi orman
Soru 3
Zonal toprakların dağılışı ile büyük iklim tiplerinin dağılışı arasında benzerlik kurmak mümkündür.
türkiyede toprak oluşumu türleri testi
Buna göre iklim özellikleri düşünüldüğünde haritada taranarak verilen yerlerin hangisinde laterit toprakların yaygın olarak bulunması beklenir?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
Soru 4
Aşağıda yer şekilleri, anakaya, bitki örtüsü ve canlı türleri açısından özdeş beş farklı bölgeye ait yıllık sıcaklık farkı ve toplam yağış miktarları verilmiştir.
türkiyede toprak oluşumu türleri testi
Bu bölgelerden hangisinde sırasıyla kimyasal, hangisinde fiziksel ayrışma daha hızlı gerçekleşecektir?
A
A) I - II
B
B) III - IV
C
C) IV - I
D
D) V - III
E
E) II - V
Soru 5
Eğimli yamaçlarda anakayadan ayrışan taşlı malzemelerin, yerçekimi ve yüzeysel akışın etkisiyle taşınması sonucunda oluşan topraklara litosol adı verilmektedir.
Bu toprakların yaygın olarak bulunduğu yerlerin özellikleri arasında:
I. Bitki örtüsü cılızdır.
II. Fiziksel ayrışma hızlıdır.
III. Ilıman Okyanus İklim Bölgesi içindedir.
verilenlerden hangileri gösterilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
Soru 6
Alüvyal topraklarda toprak horizonları sıralı bir biçimde bulunmayabilir.
Bu durumun nedeni olarak
I. akarsuların biriktirme faaliyetleri sonucunda oluşmaları,
II. mineral madde yönünden zengin olmaları,
III. tarımsal açıdan verimli olmaları
verilenlerden hangileri gösterilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
Soru 7
Tarımsal faaliyetler üzerinde toprakların fiziksel ve kimyasal özelliği etkili olmaktadır. Aşağıda beş farklı tarım ürünü ile yetiştirileceği toprak türüne ait özellikler verilmiştir.

Verilen toprak özellikleri dikkate alındığında bu eşleştirmelerinden hangisinde alınacak verimin diğerlerine göre daha düşük olması beklenir?
A
A) Çay - Kireçsiz toprak
B
B) Antep fıstığı - Kireçli toprak
C
C) Şeker pancarı - Kumlu toprak
D
D) Üzüm - Kumlu toprak
E
E) Fındık - Kireçli toprak
Soru 8
• Organik madde bakımından zengin sayılırlar.
• Üzerinde genellikle buğday tarımı yapılmaktadır.
• Yıllık yağış miktarının 400-700 mm olduğu yerlerde yaygındırlar.
• Ankara, Eskişehir, Yozgat çevresindeki platoluk alanlarda yaygın olarak bulunurlar.

Özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Kestane renkli bozkır toprakları
B
B) Kahverengi orman toprakları
C
C) Çernezyom toprakları
D
D) Terra rossa topraklar
E
E) Laterit topraklar
Soru 9
türkiyede toprak oluşumu türleri testi
Türkiye Haritası üzerinde dağılışı gösterilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Kestane renkli bozkır toprakları
B
B) Kahverengi orman toprakları
C
C) Terra rossa toprakları
D
D) Çernezyom toprakları
E
E) Alüvyal topraklar
Soru 10
Aşağıda Türkiye’de bulunan bir yere ait yıllık sıcaklık ve yağış dağılışı grafiği verilmiştir.
türkiyede toprak oluşumu türleri testi
Bu merkezde aşağıda verilen toprak tiplerinden hangisinin daha yaygın olması beklenir?
A
A) Podzol toprakları
B
B) Çernezyom toprakları
C
C) Regosol topraklar
D
D) Kahverengi orman toprağı
E
E) Terra rossa toprakları
Soru 11
Türkiye’de farklı toprak tiplerinin görülmesinde;
I. fay hatlarının bulunması,
II. iklim çeşitliliğinin görülmesi,
III. yer şekillerinin farklılık göstermesi
verilenlerden hangilerinin etkisi yoktur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
Soru 12
• Nemli ve soğuk iklim bölgelerinde, iğne yapraklı orman örtüsü altında oluşurlar.
• Sibirya, Kuzey Avrupa, Kanada’nın kuzeyinde yaygın olarak bulunurlar.
• Mineral madde yönünden fakir olması sebebiyle verimsiz topraklardır.

Özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Podzol
B
B) Rendzina
C
C) Laterit
D
D) Tundra
E
E) Lös
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Share.

Leave A Reply