Yerleşme Doku ve Tipleri – Türkiye’de Yerleşme Testi Çöz

YKS Sınavı TYT ve AYT oturumlarında karşınıza çıkabilecek Türkiye ve Dünya’da Yerleşmelerin Gelişimi, Yerleşme Doku ve Tipleri ve Türkiye’de Yerleşme konusuyla ilgili bu testi çözmenizi tavsiye ederim.

Yerleşme Doku ve Tipleri - Türkiye’de Yerleşme Testi Çöz

Tebrikler - Yerleşme Doku ve Tipleri - Türkiye’de Yerleşme Testi Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye arazisinin, geçmiş çağlardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmasında ve tarihi dönemlerin birçoğunda yerleşim yeri olarak kullanılmasında;

I. verimli tarım alanlarına sahip olması,
II. su kaynakları bakımından yeterli olması,
III. iklim özelliklerinin yerleşme faaliyetleri için uygun olması

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
1 numaralı soru için açıklama 
Türkiye; verimli topraklara, yeterli su kaynaklarına ve yaşama uygun iklim özelliklerine sahip olduğundan dolayı geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Cevap E seçeneğidir.
Soru 2
Türkiye’de doğal çevre özelliklerine göre mesken yapımında kullanılan malzemelerin çeşitlilik gösterdiği görülmektedir.
Yerleşme Doku ve Tipleri ve Türkiye’de Yerleşme
Buna göre: haritada işaretlenerek verilen yerlerin hangisinde mesken yapımında kullanılan malzemelerin daha çok kerpiç olması beklenir?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
2 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de özellikle İç Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde iklim koşullarına bağlı olarak (kuraklık) kerpiç yapılar oluşturulur. Cevap D.
Soru 3
Türkiye’de balıkçılık yapmak ve belli bir süre yaşamını orada devam ettirmek amacıyla deniz kıyısında kurulmuş geçici köy altı yerleşmelerine dalyan adı verilmektedir.

Bu yerleşme şeklinin aşağıda verilen yerlerin hangisinde daha az görülmesi beklenir?
A
A) Marmaris ve çevresi
B
B) Dalaman ve çevresi
C
C) Hopa ve çevresi
D
D) Alanya ve çevresi
E
E) Kaş ve çevresi
3 numaralı soru için açıklama 
Dalyan; deniz, göl ya da akarsu kenarlarında balık avlamak ya da üretmek için kurulmuş geçici yerleşmelere denir. Balık kapanları adıyla da bilinen bu yerleşme, ülkemizde Batı Anadolu ve Akdeniz kıyılarında yaygın olup aynı isimle anılan yerleşim yerleri de vardır. Bunların en bilineni, Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan yerleşmesidir. Hopa (Artvin) Karadeniz bölgesinde olup buradaki balıkçı köyleri Dalyanlara göre çok daha büyüktür.
Soru 4
I. Amazon havzası
II. Sibirya platosu
III. Grönland adası

Yukarıda verilen yerlerden hangilerinde düşük sıcaklıktan dolayı yerleşmeler seyrektir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
4 numaralı soru için açıklama 
Makroklima (Büyük) İklim Tipleri konusuna iyi çalışan veya harita bilgisi (kültürü) iyi olan arkadaşların kolayca çözebileceği bir soru. Cevap II ve III E seçeneğidir. Grönland Kuzey kutup noktasında iken Sibirya Rusya'nın en kuzeyinde yine Kuzey Kutbuna yakın oldukça soğuk alanları barındırır. Amazon ise bunların aksine Ekvatoral bölgede oldukça sıcak bir alandır.
Soru 5
Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin kurulup gelişmesinde hizmet sektörünün daha ön planda olduğu söylenir?
A
A) Karaman
B
B) Akşehir
C
C) Marmaris
D
D) Adapazarı
E
E) Düzce
5 numaralı soru için açıklama 
Karaman, Akşehir ve Düzce daha çok tarım, Adapazarı'nın gelişiminde ise sanayi sektörü etkili olmuştur. Marmaris Turizm = Hizmet sektörünün etkisiyle büyüyüp gelişmiş bir yerleşim yeridir.
Soru 6
Bazı şehirlerin gelişmesinde barındırdığı askeri birliklerin etkisi oldukça fazladır.

Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlere örnek gösterilemez?
A
A) Polatlı
B
B) Sarıkamış
C
C) Burdur
D
D) Çarşamba
E
E) Çorlu
6 numaralı soru için açıklama 
Çarşamba hariç diğer seçeneklerde verilen kentler askeri birliklerin oluşturduğu nüfusa bağlı olarak geliştikleri söylenebilir. Günümüzde de bu yerleşim yerlerinde ciddi bir asker nüfusu bulunur.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim yerinin gelişmesinde daha az etkiye sahiptir?
A
A) Jeopolitik konumu
B
B) Yeraltı kaynakları
C
C) İklim koşulları
D
D) Ulaşım yolları
E
E) Bitki örtüsü
7 numaralı soru için açıklama 
Verilen seçenekler içinde en az etkiye sahip olanı Bitki örtüsüdür. Dünya üzerinde Jeopolitik konuma, yeraltı kaynaklarına, iklim koşullarına ve ulaşım imkanlarına göre kurulmuş veya sonradan yok olmuş binlerce örnek verilebilirken bitki örtüsünün böyle bir etkisinden bahsetmek oldukça güçtür.
Soru 8
Aşağıda Türkiye haritası üzerinde bazı yerleşim birimleri işaretlenmiştir.
Yerleşme Doku ve Tipleri ve Türkiye’de Yerleşme
Bu yerleşim birimlerinden hangisinin kurulup gelişmesinde etkili olan fonksiyon sayısı daha azdır?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
8 numaralı soru için açıklama 
Fonksiyon sayısı gelişmişlik ile doğru orantılıdır. Gelişmişlik seviyesi ülkemizde (genel olarak) doğudan batıya doğru artar. Cevap E seçeneğidir.
Soru 9
Benim doğduğum köy; dağın eteğinde kurulmuştur. Köyün aşağı kesimlerinde yer alan düzlükler tarım alanları ve bağ bahçe ekimi için kullanılırken köyün yukarısında yer alan engebeli alanlar mera alanları olarak kullanılmaktadır. Köyün ortasından geçen dere kışın akarken yazın kurumaktadır. Derenin hemen kıyısında tüm köyün su ihtiyacını karşıladığı bir çeşme bulunmaktadır. Köydeki tüm evler de bu çeşmeyi çevreleyecek şekilde konumlanmıştır. Yaklaşık 500 kişi olan köyümüzün nüfusu, verdiği göç nedeniyle yıldan yıla azalmaktadır.

Yukarıdaki parçada anlatılan yerleşim yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
A) İdari yapısına göre muhtarlıktır
B
B) Sürekliliğine göre kalıcı yerleşmedir
C
C) Kurulduğu yere göre dağ eteği köyüdür
D
D) Nüfus yoğunluğuna göre seyrek nüfusludur
E
E) Yerleşme dokusuna göre dağınık yerleşmedir
Soru 10
Türkiye’de dairesel, çizgisel, kıyı boyu, toplu ve dağınık yerleşme dokularını görmek mümkündür.
Yerleşme dokularının bu şekilde farklılık göstermesi üzerinde:

I. yer şekilleri,
II. su kaynakları,
III. ulaşım faaliyetleri

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 11
Türkiye’de aşağıda verilen yerleşme türlerinden hangisi daha yaygındır?
A
A) Oba
B
B) Divan
C
C) Yayla
D
D) Ağıl
E
E) Mezra
11 numaralı soru için açıklama 
Kesinlikle bir ezber sorusu cevap YAYLA.
Soru 12
• Devamlı köy altı yerleşmelerinden biridir.
• Birbirinden uzakta kurulmuş mahallelerden oluşmaktadır.
• Mahallelerin oluşmasında akrabalık bağları etkili olmuştur.
Yerleşme Doku ve Tipleri - Türkiye’de Yerleşme Testi Çöz 1
Özellikleri verilen yerleşme türü haritada işaretlenen alanların hangisinde görülmektedir?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
12 numaralı soru için açıklama 
Öncüller dağınık yerleşmeye işaret ediyor. Dağınık yerleşmelere en çok Karadeniz bölgesinde rastlanır. Karadeniz Bölgesinde olan II (B) cevap oluyor.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.