Yeryüzündeki Su Kaynakları Testi Çöz

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Yeryüzündeki Su Kaynakları ve Türkiye’nin Su Varlığı, Yer altı ve yer üstü su kaynakları fiziksel ve kimyasal özellikleri ve çeşitleriyle ilgili testi çözmek için tıkla.

Yeryüzündeki Su Kaynakları Testi Çöz

Tebrikler - Yeryüzündeki Su Kaynakları Testi Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda dünyadaki su kaynaklarının dağılımı gösterilmiştir.
Yeryüzündeki Su Kaynakları Testi Çöz
Buna göre
I. Doğrudan kullanılabilir su kaynakları oranı %1 den azdır.
II. Tatlı su kaynaklarının büyük bir kısmını buzullar oluşturmaktadır.
III. Toplam su kaynakları içerisinde göl ve nehirlerin oranı en azdır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) I, II ve III.
1 numaralı soru için açıklama 
Verilen üç öncül su kaynakları için doğrudur.
Soru 2
Dünya’da kişi başına düşen insani tüketim amaçlı su miktarı ile ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında ilişki kurmak mümkündür. Bu miktar genellikle gelişmiş ülkelerde daha fazladır.
Yeryüzündeki Su Kaynakları Testi Çöz
Bu bilgiye bakılarak haritada işaretlenen yerlerden hangisinde kişi başına düşen insani tüketim amaçlı su miktarının daha az olması beklenir?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
2 numaralı soru için açıklama 
İnsani tüketim amaçlı su miktarının daha az olması demek gelişmemiş ülke demek. Kıta bazında baksak bile soruyu çözebiliriz. Afrika kıtasında bir ülke seçersek büyük ihtimalle sevap olacaktır.
Soru 3
I. Fay
II. Vadi
III. Karstik
IV. Gayzer

Yukarıda verilen kaynak türlerinden hangileri sıcak su kaynaklarıdır?
A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) II ve III.
D
D) I ve IV.
E
E) III ve IV.
3 numaralı soru için açıklama 
Fay ve Gayzer kaynakları yerin oldukça derinlerinden geldiği için suları sıcaktır.
Soru 4
Yeryüzündeki su kaynaklarının çok az bir kısmı içilebilir ve kullanılabilir durumdadır. Günümüzde dünya nüfusu hızla artmakta buna karşılık içilebilir ve kullanılabilir su kaynakları azalmaktadır. Bu durum, suya olan ihtiyacın her geçen gün daha da artmasına neden olmaktadır. Birçok ülke, şimdiden su sıkıntısıyla karşı karşıya kalmış vaziyettedir.

Bu durum aşağıda verilen ülkelerden hangisinde belirgin olarak görülmektedir?
A
A) Kanada
B
B) Brezilya
C
C) Rusya
D
D) Nijer
E
E) Norveç
4 numaralı soru için açıklama 
"Günümüzde dünya nüfusu hızla artmakta" ifadesi Nijerya için geçerli olmakla birlikte diğer ülkeler hem Nijerya'ya göre daha gelişmiş hemde daha zengin yer üstü sularına sahiptir. Özellikle Kananda, Rusya ve Norveç dünyanın en fazla tatlı su kaynaklarına sahip ülkeleri arasında ilk sıralardadır.
Soru 5
Aşağıdaki görsellerde Türkiye sularından yararlanma şekillerinden bazıları gösterilmiştir.
Yeryüzündeki Su Kaynakları Testi Çöz
Bu görsellerde Türkiye sularında
I. yat limanı,
II. deniz turizmi,
III. balıkçılık,
faaliyetlerinden hangilerinin yapıldığı söylenebilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
5 numaralı soru için açıklama 
I. görsel = Turizm, II. görsel = Ulaşım, III. görsel = Balıkçılığa işaret eder. Görsellerde yat limanı yer almamaktadır.
Soru 6
• Debisi yıl içinde çok az değişir.
• Suları mineral madde açısından zengindir.
• Deprem riski yüksek yerlerde bulunurlar.

Yukarıda özellikleri verilen kaynak türü hangisidir?
A
A) Gayzer
B
B) Karstik
C
C) Fay
D
D) Yamaç
E
E) Artezyen
6 numaralı soru için açıklama 
Verilen özelliklerin hepsi Fay kaynaklarını işaret eder. Özellikle deprem ifadesi fay kaynakları için en büyük ipucudur.
Soru 7
Aşağıda Türkiye’de bulunan bazı barajlar ve bu barajların yapılış amaçları eşleştirilmiştir. I. Atatürk - Sulama, enerji üretimi II. Keban - Enerji üretimi III. Borçka - Sulama IV. Oymapınar - Enerji üretimi V. Almus - Sulama, taşkın kontrolü, enerji üretimi Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
7 numaralı soru için açıklama 
Borçka Barajı, Artvin'de yer alır. Yani Karadeniz de sulama amaçlı baraj yapmak biraz saçma olur 😀
Soru 8
Türkiye akarsularının genel özelliklerinden biri de akış hızlarının fazla olmasıdır.

Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
A) Taşımacılık faaliyetleri için uygun olmaması
B
B) Enerji potansiyelinin fazla olması
C
C) Aşındırma gücünün fazla olması
D
D) Rejimlerinin düzensiz olması
E
E) Bol alüvyon taşıması
8 numaralı soru için açıklama 
Rejimlerinin düzensiz olması, akış hızlarının yüksek olmasının bir sonucu olamaz. Rejimlerin genelde düzensiz olması Türkiye'de iklim ve doğrudan yağış rejiminin düzensiz olmasına bağlanabilir.
Soru 9
Su kaynakları üzerindeki tehditler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
A) Hızlı nüfus artışı
B
B) Küresel iklim değişimi
C
C) Su kaynaklarının kirlenmesi
D
D) Su kaynaklarının yanlış yönetimi
E
E) Su kaynaklarının çeşitlilik göstermesi
9 numaralı soru için açıklama 
Su kaynakları üzerindeki tehditler insan kaynaklıdır.
Soru 10
Bir gölün fazla sularını boşaltan akarsulara gideğen denilmektedir. Gideğeni olan göllerin suları tatlıdır. Türkiye’deki göllerin çoğunda gideğen bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi gideğeni olan göllerden değildir?
A
A) Van
B
B) Eğirdir
C
C) Manyas
D
D) Beyşehir
E
E) Marmara
10 numaralı soru için açıklama 
Van gölü hariç diğer sular tatlıdır. Yani gideğeni bulunur. Van gölü kapalı havza özelliğine sahip (kapalı havzaların gideğeni olmaz) olup suları sodalıdır.
Soru 11
Türkiye sıcak su kaynakları bakımından zengin bir ülkedir.

Bu durum ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulur?
A
A) Toprak çeşitliliğinin fazla olması
B
B) Genç oluşumlu bir arazi olması
C
C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
D
D) Yükselti ortalamasının fazla olması
E
E) Ilıman iklim özelliklerinin görülmesi
11 numaralı soru için açıklama 
Genç oluşumlu bir arazi = yer hareketleri faal = Deprem
Soru 12
Aşağıdaki şekilde bir kaynak türü gösterilmiştir.
Yeryüzündeki Su Kaynakları Testi Çöz
Bu kaynak türünün özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilir?
A
A) Suları yıl boyunca sıcaktır.
B
B) Aktif volkanik bölgelerde yaygın olarak görülür.
C
C) Kalker tabakalarının bulunduğu arazide oluşurlar.
D
D) Suları basınçlı bir şekilde püskürerek yüzeye çıkar.
E
E) Kaynaktan çıkan su miktarı yıl boyunca değişiklik göstermez.
12 numaralı soru için açıklama 
Verilen şekil karstik kaynağın bir kesitidir. Suları sıcak olanlar: fay, gayzer, Volkanik bölgelerde: fay, gayzer, Kalker = Karstik kaynaklar Püskürerek çıkan: suyu sıcaksa gayzer, soğuksa artezyen, su miktarı değişmeyen: fay (Bu arada karstik kaynaklardan çıkan suların miktarı da aşırı değişmez ancak fay kaynakları kadar düzenli değildir.)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Share.

Leave A Reply