Basınç ve Rüzgarlar Testi Soruları Çöz

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Milli Eğitim Bakanlığının Mezun gruplar için hazırladığı, Basınç ve Rüzgarlar Kazanım Testini sizin için çözdük. Bu testte: Basınç merkezlerinin özellikleri, sürekli basınç merkezlerinin özellikleri, muson rüzgarları, Rüzgarın esme hızını etkileyen faktörler, Rüzgar frekans gülü, Sürekli rüzgarlar ve özellikleri, Basınç, Rüzgarın insan yaşamına etkileriyle ilgili toplam 11 soru yer almaktadır. Başarılar.

Basınç ve Rüzgarlar Testi Soruları Çöz

Tebrikler - Basınç ve Rüzgarlar Testi Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
basınç ve rüzgarlar testi çöz
Görselde verilen basınç merkezi ve çevresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Havada yağış oluşma ihtimali azdır.
B
Ekvator çizgisinin kuzeyinde bir yere aittir.
C
Hava hareketi merkezden çevreye doğrudur.
D
Hava dikey yönde alçalıcı hareket göstermektedir.
E
Bu tür basınç merkezleri yalnızca büyük su kütleleri üzerine oluşmaktadır.
1 numaralı soru için açıklama 
A, B, C ve D seçenekleri şekilde verilen yüksek (alçalıcı) basınç merkezi için doğrudur. E seçeneğinde verilen durum doğru değildir. Bu basınç KYK'de karalar üzerinde de oluşabilir. Buna en güzel örnek kış mevsiminde Asya kıtasının içlerinde oluşan Termik Yüksek Basınç alanıdır.
Soru 2
Sıcaklığın artması hava basıncının düşmesine neden olmaktadır. Ancak 30° enlemleri çevresindeki çöller Dünya’nın en sıcak yerleri olmasına rağmen basınç değerleri yıl boyunca yüksektir.
Bu durumun nedeni olarak;
I. Ekvator çizgisi çevresinde ısınan havanın yükselerek kutuplar yönünde hareket etmesi,
II. Ekvator çevresinde yer çekiminin kutuplar çevresine göre daha az olması,
III. Sıcaklığın azalmasına bağlı olarak hava basıncının artış göstermesi,
verilenlerden hangileri gösterilir?
A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
I ve III.
E
II ve III.
2 numaralı soru için açıklama 
Ekvator çizgisi çevresinde ısınan hava yükselerek kutuplar yönünde hareket eder. Ancak dünyanın günlük hareketine bağlı olarak sapan rüzgarlar 30 derece enlemlerinde DYB alanı meydana getirir. Bu alçalma esnasında yüzeyde sıcaklığı ve basıncı arttırırken kurutucu etkisiyle çölleri meydana getirir.
Soru 3
Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde muson rüzgârlarının etkili olduğu söylenemez?
A
Nijerya
B
Japonya
C
Hindistan
D
Malezya
E
Endonezya
3 numaralı soru için açıklama 
Nijerya Afrika'nın batı kıyılarına yakın gine körfezinde bulunur. Bu bölge muson rüzgarlarının etkili olduğu Güney Doğu Asya kıyılarına oldukça uzaktır.
Soru 4
Rüzgârların esme hızı üzerinde;
  • I. basınç merkezleri arasındaki uzaklık,
  • II. yer şekilleri özellikleri,
  • III. bitki örtüsü özellikleri
verilenlerin hangileri etkili olmaktadır?
A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
II ve III.
E
I, II ve III.
4 numaralı soru için açıklama 
Verilen üç özellikte rüzgar hızı üzerinde etkilidir.
Soru 5
Aşağıdaki tabloda bir merkeze ait rüzgârların yıl içinde hangi yöne ne kadar esiş gösterdiği verilmiştir.
basınç ve rüzgarlar testi çöz
Bu merkezin rüzgâr frekans gülü aşağıdakilerden hangisidir?
A
A seçeneği.
B
B seçeneği.
C
C seçeneği.
D
D seçeneği.
E
E seçeneği.
5 numaralı soru için açıklama 
Tabloya göre oluşturulacak rüzgar frekans gülünde en uzun çizgiler Batı, Kuzey ve Güneydoğu yönünde ve neredeyse eşit uzunlukta olmalıdır. Seçeneklere bakıldığında cevabın C olması gerekir.
Soru 6
Aşağıda bazı kara ve okyanusların basınç özellikleri gösterilmiştir.
basınç ve rüzgarlar testi çöz
Basınç dağılışının bu şekilde olması aşağıdaki aylardan hangisinde mümkündür?
A
Ocak
B
Temmuz
C
Aralık
D
Ekim
E
Kasım
6 numaralı soru için açıklama 
Asya içlerinde bir alçak basınç ancak buranın sıcak olduğu zamanlarda görülür. Kuzey Yarım Kürede sıcak dönem olabilecek tek ay Temmuz ayıdır.
Soru 7
  • Orta kuşakta bulunan kara kütlelerinin batı kıyılarına bol yağış bırakırlar.
  • 30° enlemleri çevresindeki yüksek basınç alanlarından doğarlar.
Özellikleri verilen rüzgâr aşağıdakilerden hangisidir?
A
Muson rüzgarları
B
Meltem rüzgarları
C
Alize rüzgarları
D
Batı rüzgarları
E
Föhn rüzgarı
7 numaralı soru için açıklama 
Verilen özellikler Batı Rüzgarlarına aittir.
Soru 8
Deniz veya okyanuslara kıyısı olan ülkelerin rüzgar enerjisi üretimi için avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.
Bu durum üzerinde;
I. ısınan bir hava kütlesinin yükselerek hareket etmesi,
II. kara ve denizlerin farklı ısınma özelliklerine sahip olması,
III. deniz kıyılarında rüzgar enerji santrali kurulumunun daha ekonomik olması
verilenlerin hangisi etkili olmuştur?
A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
I ve III.
E
II ve III.
8 numaralı soru için açıklama 
I. Rüzgar enerjisi için rüzgarın dikeyde değil yatayda hareket etmesi gerekir.
II. Kara ve denizlerin farkı ısınma özelliği bu alanlarda rüzgarı meydana getirir.
III. Deniz içerisine rüzgar tribünü yapmak ekonomik değildir.
Soru 9
Aşağıda bir dağ yamacının farklı yükseltilere sahip noktaları numaralandırılmıştır.
basınç ve rüzgarlar testi çöz
Bu noktalardan hangisinde basınç değerinin daha düşük olması beklenir?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
9 numaralı soru için açıklama 
Kural olarak yükseldikçe basınç azalır. En yüksekte V olduğu için cevap E seçeneğidir.
Soru 10
Aşağıdaki tabloda 5 farklı merkeze ait basınç değerleri verilmiştir.
basınç ve rüzgarlar testi çöz
Tabloya bakıldığında hangi iki merkez arasında oluşacak rüzgârın daha hızlı esmesi beklenir?
A
II, I.
B
V, III.
C
IV, III.
D
V, II.
E
III, I.
10 numaralı soru için açıklama 
Rüzgar yüksek basınç (YB) alanlarından alçak basınç (AB) alanlarına hareket eden hava akımıdır. En yüksek ve an düşük değerler (farkın en fazla olduğu) seçildiğinde bu noktalar arasındaki rüzgar hızıda en yüksek olacaktır.
Soru 11
Rüzgârların insan yaşamı üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi olumlu etkiler arasında değildir?
A
Çiçekli bitkilerin tohumlarının tozlaşması
B
Bazı zamanlarda şiddetli bir esiş göstermesi
C
Deniz yolu taşımacılığında yakıt tasarrufu sağlaması
D
Şehir alanları üzerinde biriken kirli havanın atmosfer içerisine yayılması
E
Rüzgâr enerji santralleri sayesinde elektrik üretimi yapılması
11 numaralı soru için açıklama 
A, C, D ve E seçeneklerinde verilen durumlar insan yaşamı üzerinde olumlu etkiler oluştururken, B seçeneğinde verilen durum yani rüzgarların şiddetli esmesi (kasırga) çoğu zaman özellikle yerleşmeler üzerinde yıkıcı etki yapmakta ve insan yaşamını tehlikeye sokmaktadır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

Bu konuyu/testi ne kadar faydalı buldun?

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Ortalama puanı / 5. Oy sayısı:

Maalesef, bu yazıyı yararlı bulmadınız!

Bu yazıyı geliştirmeme yardımcı ol!

Share.