Türkiye’nin İklim Özellikleri Testi Soruları Çöz

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Türkiye’nin İklim Özellikleri ile ilgili hazırlanmış 11 adet sorunun yer aldığı testi online olarak çözmek için tıkla.

Türkiye’nin İklim Özellikleri Testi Soruları Çöz

Tebrikler - Türkiye’nin İklim Özellikleri Testi Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye’de kısa mesafede iklim değişimleri görülmektedir.
Bu durumun oluşmasında:
I. Kuzey Yarım Küre’de yer alması,
II. yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi,
III. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması
verilenlerden hangileri etkili değildir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
1 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de kısa mesafelerde birbirinden farklı iklim türlerinin ortaya çıkmasında en büyük etken yerşekilleridir. I ve III'te verilen matematik (mutlak) konum etkenleri bu çeşitlilikte belirleyici değildir.
Soru 2
Türkiye’de birden fazla iklim tipi etkili olmaktadır.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?
A
A) Yüzölçümü
B
B) Dağların uzanışı
C
C) Orta Kuşak’ta yer alması
D
D) Yer şekillerinin engebeli olması
E
E) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
2 numaralı soru için açıklama 
Belli bir alanda ortaya çıkan iklim türleri yüz ölçümü ile çok ilgili değildir. Örnek vermek gerekirse Türkiye'den onlarca kat büyük alanlarda Türkiye'den daha az iklim çeşitliliği gözlenebilir. Etkisi diğer seçeneklere göre çok çok azdır.
Soru 3
Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada üzerinde bulunmaktadır. Bu durum ülkemiz iklimini etkilemektedir.
Bu etkilere örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
A) Denizlerimiz, Türkiye’nin güneyinde bulunan kıyılarda yaz yağışlarını artırmıştır.
B
B) Kıyı kesimlerde yıllık sıcaklık farkı iç kesimlere oranla daha azdır.
C
C) Kıyı kesimlerde bitki örtüsü genellikle iç kesimlere oranla daha zengindir.
D
D) Denizlerimiz Türkiye’nin yıllık sıcaklık farkının azalması üzerinde etkili olmuştur.
E
E) Denizden gelen nemli hava kütleleri Uşak ve Denizli illerimizin yıllık yağış miktarını olumlu etkilemiştir.
3 numaralı soru için açıklama 
Kıyılarda; nemliliğin yüksek olması B ve D seçeneğini, Yağış ve nemliliğin fazla olması C seçeneğini, Dağların kıyıya dik uzanması (Ege Bölgesinde) E seçeneklerinde verilen durumları ortaya çıkarır. A seçeneği deniz etkisine örnek göstermemiz çok doğru olmaz. Çünkü Akdeniz kıyılarında Yaz mevsimi kurak geçer. Bunun sebebi ise 30 derece enlemleri üzerinde bulunan Dinamik Yüksek Basınç alanının yaz mevsiminde kuzeye doğru kaymasıdır. Bu kayma Akdeniz kıyılarında yaz mevsiminde yağış oluşumunu engeller.
Soru 4
Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları azalmaktadır.
Bu durumun nedeni olarak:
I. toprak tiplerinin değişmesi,
II. yükselti ortalamasının artması,
III. güneş ışınlarının geliş açısının azalması
verilenlerden hangileri gösterilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
4 numaralı soru için açıklama 
Batıdan doğuya doğru sıcaklık ortalamalarının azalmasının temel sebebi yükseltinin azalmasıdır. Toprak tipleri sıcaklığı etkilemez ancak etkilenir. Güneş ışınlarının geliş açısı doğu - batı yönünde değişmediği için sıcaklığı da değiştirmez.
Soru 5
Türkiye’de yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerler arasında Erzurum-Kars Platosu da bulunmaktadır.
Bu yerde yıllık sıcaklık farkının fazla olmasında:
I. karasallık,
II. bakı etkisi,
III. enlem etkisi
verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
5 numaralı soru için açıklama 
Erzurum-Kars Platosunda yıllık sıcaklık farkının fazla olmasında: Karasallık ve enlem etkilidir. Karasallık denizden uzak yerlerde nemliliğin az olduğu alanlardır. Bu yüzden nemlilik azdır. Nemin az olması yazların sıcak, kışların çok soğuk yaşanmasına dolayısıyla yıllık sıcaklık farkların artmasına sebep olur. Enleme gelince 40 Kuzey enlemlerinde bulunan Erzurum'a güneş ışınları yazın ve kışın çok farklı açılarla düşer. Bunun sebebi enlemdir. Eğer Erzurum Ekvatora daha yakın olsaydı güneş ışınlarının düşme açısında çok fazla bir fark olmayacak yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark azalacaktı. Plato alanları düzdür (nispeten) bakıdan bahsedilemez.
Soru 6
Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı yer işaretlenmiştir.
Türkiye’nin İklim Özellikleri
Bu yerlerden hangisinde yıl boyunca bağıl nemin daha fazla olması beklenir?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V
6 numaralı soru için açıklama 
Bağıl nem bir başka deyişle yağış oluşma ihtimalidir. Türkiye'de yağışın en çok görüldüğü yerdir aynı zamanda. Türkiye'de en fazla yağış özellikle Doğu Karadeniz'de görülür.
Soru 7
Karadeniz kıyılarında oluşan yağışların büyük çoğunluğu yamaç yağışı şeklindedir. Bu durumun nedeni olarak: I. Karadeniz kıyısında bulunan dağ sıralarının uzanışı, II. Karadeniz üzerinde oluşan rüzgârların yönü, III. Karadeniz sularının tuzluluk oranı verilenlerden hangileri gösterilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
7 numaralı soru için açıklama 
Karadeniz'de yamaç yağışlarının oluşması için ilk önce yamaca (dağ) sonra bunların kıyıya paralel uzanmasına (dağ sıralarının uzanışı) ve buraya nemli havayı getirecek bir rüzgara ihtiyaç vardır.
Soru 8
Türkiye’de Karadeniz, Akdeniz ve Karasal İklim Bölgesi sınırları içerisinde bulunan yerler mevcuttur. Aşağıda verilen Türkiye Haritası üzerinde beş farklı alan işaretlenmiştir.
Türkiye’nin İklim Özellikleri
Bu alanlardan hangisinde verilen üç iklim bölgesine ait arazi bulunmaktadır?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V
8 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de her üç iklim tipinin bulunduğu bölge Marmara Bölgesidir.
Soru 9
Türkiye’nin mutlak konumunun iklimi üzerindeki etkilerine;
I. Cephe yağışlarının görülmesi
II. Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin bir arada görülmesi
III. Kuzeyden gelen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
özelliklerinden hangileri örnek gösterilebilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
9 numaralı soru için açıklama 
I. Mutlak konumun (orta kuşakta yer alması), II. Özel (göreceli) konumun (yerşekillerine bağlı olarak) III. Mutlak konumun (Kuzey yarım kürede olması) iklim üzerindeki etkisine örnek olur.
Soru 10
Aşağıda Türkiye’de bir istasyona ait ortalama yıllık sıcaklık ve yağış grafiği ve Türkiye haritası üzerinde işaretlenmiş beş farklı yer verilmiştir.
Türkiye’nin İklim Özellikleri
Bu istasyon harita üzerinde işaretlenen yerlerden hangisi üzerinde bulunur?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
10 numaralı soru için açıklama 
V. merkez hariç diğerlerinin deniz kıyısında oldukları dikkatinizden kaçmamıştır. Kıyılarda sıcaklık ortalamaları 0 derecenin altına düşmez.
Soru 11
Bağıl nem oranının yüksek olduğu yerlerde bulutluluk oranı yüksek ve güneşlenme süresi azdır.
Buna göre aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde güneşlenme süresi diğerlerine göre daha azdır?
A
A) Karaman
B
B) Muğla
C
C) Mersin
D
D) Ağrı
E
E) Trabzon
11 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de güneşlenme süresinin en az olduğu bölge Karadeniz, En fazla olduğu bölge ise Güney Doğu Anadolu Bilgesidir. Verilen illerden Trabzon Karadeniz Bölgesinde olup güneşlenme süresinin en kısa olduğu yerdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

Bu konuyu/testi ne kadar faydalı buldun?

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Ortalama puanı / 5. Oy sayısı:

Maalesef, bu yazıyı yararlı bulmadınız!

Bu yazıyı geliştirmeme yardımcı ol!

Share.