TYT Coğrafya – Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları Testi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

TYT Coğrafya - Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları Testi

Tebrikler - TYT Coğrafya - Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Toplam %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%%  soruya doğru cevap verebildiniz.
Bu konuyla ilgili durumunuz: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Okyanus akıntıları Kuzey Yarım Küre’de hareket yönünün sağına, Güney Yarım Küre’de ise soluna doğru sapma göstermektedirler.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Dünya'nın eksen hareketini batıdan doğuya doğru yapması
B
B) Güneş ışınlarının Ekvator çevresine büyük açılarla düşmesi
C
C) Çizgisel hızın Ekvator’dan kutuplara doğru azalması
D
D) Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsiminin daha uzun sürmesi
E
E) Karaların denizlere göre daha erken soğuması
1 numaralı soru için açıklama 
Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmektedir. Bunun sonucunda rüzgarlar ve okyanus akıntıları KYK'de esme yönünün sağına, GYK'de esme yönünün soluna saparlar.
Soru 2
Dünya üzerinde herhangi bir noktaya güneş ışınlarının düşme açısı gün içerisinde değişiklik göstermektedir.
Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
A) Kayaçların fiziksel olarak ufalanması
B
B) Meltem rüzgarlarının oluşması
C
C) Günlük basınç farklarının oluşması
D
D) Günlük sıcaklık farklarının oluşması
E
E) Termik basınç kuşaklarının oluşması
2 numaralı soru için açıklama 
A, B, C ve D seçeneklerinin oluşumu dünyanın günlük hareketi, E ise Dünyanın şekline bağlı olarak ortaya çıkar.
Soru 3
Gün içinde güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği saat 12.00 olmasına rağmen günün en sıcak anları 13.00-14.00 saatleri arasında yaşanır.
Bu durumun ortaya çıkmasında,
I. ısı birikimi
II. yerel saat farkı
III. matematik konum özellikleri
unsurlardan hangileri etkili olmuştur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
3 numaralı soru için açıklama 
Günün en sıcak anı ısı birikiminin devam etmesinden dolayı 1-2 saat gecikmeli olarak saat 13-14 gibi yaşanır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi üzerinde Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı etkili olmuştur?
A
A) Yerel saat farklarının oluşması
B
B) Matematik iklim kuşaklarının sınırları
C
C) Meltem rüzgârlarının oluşması
D
D) Şubat ayının 28 gün sürmesi
E
E) Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi
4 numaralı soru için açıklama 
Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı 23 derece 27 dakikadır. Bu açı dönenceleri ve kutup dairelerini direk olarak belirler. Verilenlere bakıldığında B seçeneğinde verilen matematik iklim kuşaklarının sınırını oluşturur.

A) Yerel saat farklarının oluşumu günlük hareket,
C) Meltem rüzgarlarının oluşumu günlük hareket,
D) Şubat ayının kısa olması Yörüngenin şeklinin elips olması,
E) Eylül ekinoksunun gecikmesi yörüngenin şeklinin elips olmasından kaynaklıdır.
Soru 5
I. Gece gündüz sürelerinin yıl içinde değişmesi
II. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
Yukarıda belirtilen durumların yaşanmasında etkili olan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
A) Günlük hareket - Yıllık hareket
B
B) Yıllık hareket - Günlük hareket
C
C) Dünya'nın şekli - Eksen eğikliği
D
D) Dünya'nın şekli - Günlük hareket
E
E) Eksen eğikliği - Dünyanın şekli
5 numaralı soru için açıklama 
I. Yıllık hareket (aynı zamanda eksen eğikliği),
II. Günlük Hareket.

Cevap: B seçeneğidir.
Soru 6
Aşağıda 30° Kuzey enlemi üzerindeki iki farklı merkezde, 21 Mart tarihinde aynı anda güneşin ufuk düzlemindeki konumları gösterilmiştir.
Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları Testi
Buna göre merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
A) Aralarındaki yerel saat farkına
B
B) E merkezinin daha doğuda yer aldığına
C
C) Hangi merkezde güneşin daha erken doğduğuna
D
D) Y merkezinin başlangıç meridyenine göre konumuna
E
E) 21 Haziranda merkezlerde hangi mevsimin başladığına
6 numaralı soru için açıklama 
A) E- Y merkezleri arasında 30 derecelik fark olup 2 saatlik zaman farkına ulaşılabilir.
B) E merkezinde yerel saat daha ileri olduğu için daha doğuda olduğuna ulaşılabilir.
C) Saati ileri olan E merkezinde güneş daha önce doğmuştur. (Aynı enlem üzerinde dikkat)
D) Bu merkezlerin boylam derecesine ait bilgi olmadığı için konumları hakkında yorum yapılamaz.
E) 30 Kuzey enlemi üzerinde bulunun bu iki merkezde de 21 haziranda yaz mevsimi başlar. Ulaşılabilir.
Soru 7
• Güney Yarım Kürede ağaçlar yapraklarını mart ayında dökmeye başlarken; Kuzey Yarım Kürede ağaçlar yapraklarını eylül ayında dökmeye başlar.
• Fransa, İtalya ve Türkiye’de turunçgil ürünlerinin hasat dönemi aralık ayında başlarken, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde haziran ayında başlamaktadır.
Bu durumlar üzerinde;
I. Eksen eğikliği,
II. Dünya'nın yıllık hareketi,
III. Dünya'nın günlük hareketi
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) II ve III.
7 numaralı soru için açıklama 
Farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasının sebebi eksen eğikliği - yıllık harekettir. Bu arada yıllık hareket ve eksen eğikliği beraber bir bütünlük oluşturur. Eksen eğikliği olmadan yıllık hareket, yıllık hareket olmadan da eksen eğikliği bir anlam ifade etmez.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olmasının sonuçları arasında gösterilemez?
A
A) Şubat ayının 28 gün sürmesi
B
B) Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi
C
C) Dünya'nın güneşe olan uzaklığının değişmesi
D
D) Yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklı olması
E
E) Aydınlanma çemberinin yıl içerisinde yer değiştirmesi
8 numaralı soru için açıklama 
A, B, C ve D seçenekleri Yörüngenin elips şeklinde olmasının sonucudur. E seçeneği eksen eğikliğinin bir sonucudur.
Soru 9
Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları Testi
Dünya güneş karşısında şekildeki konumda iken Türkiye’de aşağıdaki durumların hangisi görülmez?
A
A) Yıl içerisinde öğle vaktinde cisimlerin gölgesinin en kısa olduğu konumdadır.
B
B) Karadeniz kıyılarında gündüz süresi Akdeniz kıyılarına göre daha uzundur.
C
C) Güneş aynı boylam üzerinde yer alan Ankara’da, Bartın’a göre daha geç doğar.
D
D) Yıl içerisinde gece – gündüz süresi arasındaki farkın en az olduğu konumdadır.
E
E) Güneş ışınları yıl içindeki en büyük açıyla gelmektedir.
9 numaralı soru için açıklama 
Dünya şekildeki konumdayken tarih 21 Hazirandır. A, B, C ve D seçeneklerindeki durumlar 21 Haziranda yaşanır. D seçeneğindeki durum 21 Mart veya 23 Eylül tarihinde yaşanacağı için yanlış olur.
Soru 10
Haritada işaretlenen yerlerin birinde yıl boyunca gözlem yapan bir araştırmacı cisimlerin gölgesinin sürekli kuzey yönde olduğunu gözlemlemiştir.
Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları Testi
Buna göre gözlem haritada işaretlenen yerlerin hangisinde yapılmış olabilir?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V
10 numaralı soru için açıklama 
Gölgesi sürekli kuzeye düşen cisimler, binalar ve diğer her şey 23 27 kuzey enlemi ile 90 kuzey enlemi (Yengeç Dönencesi ile Kuzey Kutup Noktası) arasında olmak zorundadır. Bu bölgeler içinde olabilecek tek nokta en kuzeyde olandır.
Soru 11
Aşağıda sıcaklık kuşaklarının sınırları gösterilmiştir.
Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları Testi
Sıcaklık kuşaklarının yarım kürelere göre farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
A
A) Kara ve denizlerin dağılışı
B
B) Okyanus akıntıları
C
C) Genel hava dolaşımı
D
D) Eksen eğikliği
E
E) Rüzgârlar
11 numaralı soru için açıklama 
Yukarıda verilen gerçek sıcaklık kuşakları Eksen eğikliğine göre belirlenen Matematik iklim kuşaklarından farklıdır. Bunda Karasallık, Denizellik (Kara - Deniz dağılışı), okyanus akıntıları, genel hava dolaşımı (Rüzgarlar), Isınma farklılıkları etkili olabilir. Eksen eğikliği Matematik iklim kuşaklarını belirler.
Soru 12
Aşağıdaki grafikte 21 Haziran tarihinde K, L, M ve N merkezlerinde yaşanan gündüz süreleri gösterilmiştir.
Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları Testi
Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
A) L merkezi Ekvator çizgisinin güneyindedir.
B
B) Çizgisel hızı en fazla olan merkez M merkezidir.
C
C) N merkezi Güney Yarım Küre’de orta kuşakta yer alır.
D
D) K merkezi diğer merkezlere göre daha kuzeyde yer alır.
E
E) 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz L merkezinde yaşanır.
12 numaralı soru için açıklama 
21 Haziranda gündüz süresi 12 saatten fazla olan merkezler kesinlikle Kuzey yarım kürede olmak zorundadır. 12 saat olan merkezler Ekvator üzerinde, 12 saatten az olanlar ise Güney yarım kürede bulunur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bu konuyu/testi ne kadar faydalı buldun?

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Ortalama puanı / 5. Oy sayısı:

Maalesef, bu yazıyı yararlı bulmadınız!

Bu yazıyı geliştirmeme yardımcı ol!

Share.