TYT Coğrafya – Harita Bilgisi Testi Çöz

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

TYT Coğrafya - Harita Bilgisi Testi

Tebrikler - TYT Coğrafya - Harita Bilgisi Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Toplam %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%%  soruya doğru cevap verebildiniz. Bu konuyla ilgili durumunuz: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Harita çizimlerinde küresel bir yüzeyin düzlem üzerine aktarılmasından kaynaklanan bozulmalar yaşanmaktadır. Bu bozulmaları en aza indirmek için projeksiyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de düzlem projeksiyon yöntemidir.
Düzlem projeksiyon yöntemi daha çok;
I. kara ve deniz ulaşımında kullanılan küçük ölçekli haritaların çizimi,
II. dar alanların çizimi,
III. büyük ölçekli haritaların çizimi
verilenlerden hangileri için tercih edilmektedir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
1 numaralı soru için açıklama 
Düzlem projeksiyonlar dar alanların çiziminde kullanılır. Dar alanlar haliyle büyük ölçekli haritalar olarak karşımıza çıkar. I de verilen "kara ve deniz ulaşımında kullanılan küçük ölçekli haritalar" ifadesi silindirik projeksiyonlar için geçerlidir.
Soru 2
Doğal ve beşeri unsurlar zaman içinde değişebildiğinden bu unsurları gösteren haritaların da zamanla güncellenmesi gerekir. Beşeri unsurların değişimi doğal unsurlara göre daha hızlı olduğundan bu unsurları gösteren haritalar daha sık güncellenmektedir.
Buna göre aşağıda verilen haritalardan hangisinin güncelleme yapılmadan diğerlerine göre daha uzun süre kullanılması beklenir?
A
A) Ekonomi haritası
B
B) Topoğrafya haritası
C
C) Yerleşme haritası
D
D) Nüfus haritası
E
E) Tarımsal üretim haritası
2 numaralı soru için açıklama 
B seçeneğinde verilen Topoğrafya haritaları doğal unsurları (yeryüzü şekillerini) gösterir ve değişimi çok uzun zamanlarda olacağından güncelleme ihtiyacı diğer seçeneklerde verilen beşeri unsurlar kadar değildir.
Soru 3
Renklendirilmiş Türkiye Fiziki Haritası incelendiğinde Ege Denizi kıyılarında yer alan bazı dağlar, İç Anadolu platoları ve Doğu Anadolu ovalarının bazılarının aynı renkle gösterildiğini söylemek mümkündür.
Bu bilgiye bakıldığında renklendirme yöntemiyle çizilmiş fiziki haritalar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
A) Dağlık alanlar koyu renklerle gösterilir.
B
B) Renkler bitki örtüsü özelliklerini ifade etmektedir.
C
C) Renk tonlarına bakılarak beşeri unsurlara da ulaşılabilir.
D
D) Farklı yer şekilleri fiziki haritalarda aynı renkle gösterilebilir.
E
E) Tarım alanları bölgelere göre farklı olsa da aynı renklerle gösterilir.
3 numaralı soru için açıklama 
Renklendirme yönteminde renkler sadece yükseltiyi ifade eder. Alçak yerlerde bu renk dağları gösterirken, yüksek yerlerde plato veya ovalara denk gelebilir. Bu durumu açıklayan seçenek D seçeneğinde verilmiştir.
Soru 4
Tarama yöntemi kullanılarak çizilen haritalarda eğimin fazla olduğu yerlerde çizgiler sık, kısa ve kalın iken az eğimli yerlerde çizgiler ince, uzun ve seyrek geçer.
tyt harita bilgisi testi
Buna göre yukarıda verilen izohips haritası tarama yöntemi kullanılarak çizilirse hangi doğrultuda çizgiler daha sık, kısa ve kalın olur?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
4 numaralı soru için açıklama 
Eğimin en fazla olduğu II numaralı doğrultuda çizgiler kısa, kalın ve sık çizilmelidir.
Soru 5
tyt harita bilgisi testi
Yukarıdaki izohips haritasına bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
A) İzohipsler arası yükselti farkına.
B
B) Kıyıda oluşan yer şekillerine.
C
C) X noktasının yükselti değerine.
D
D) Bölgede bulunan tepe sayısına.
E
E) Bölgenin iklim özelliklerine.
5 numaralı soru için açıklama 
A) 150 metre, ulaşılır.
B) Kıyıda Delta var, ulaşılır.
C) X noktası 450 metrede, ulaşılır.
D) Haritada 3 tepe var, ulaşılır.
E) Bu haritaya bakarak bölgenin iklim koşulları hakkında bir şey söylememiz mümkün değildir.
Soru 6
İki nokta arasındaki mesafe 1/5 600 000 ölçekli bir harita da 25 cm olarak ölçülmüştür.
Bu mesafe gerçekte kaç km dir?
A
A) 1200
B
B) 1400
C
C) 1600
D
D) 1800
E
E) 2000
6 numaralı soru için açıklama 
Gerçek uzunluk istenmektedir.
GU = HU x Ölçek Paydası
GU = 25 x 5 600 000 (cm)
GU = 25 x 56 (km)
GU = 1400 km olur.
Soru 7
Aşağıdaki izohips haritasında 5 ayrı sporcunun yürüyüş güzergahları gösterilmiştir. Sporculardan bir tanesi yolun yarısından fazlasını tırmandıktan sonra inişe geçeceğini söylemiştir.
tyt harita bilgisi testi
Buna göre bu sporcunun güzergahı hangi numara ile gösterilmiştir?
A
A) 1
B
B) 2
C
C) 3
D
D) 4
E
E) 5
7 numaralı soru için açıklama 
3 numara ile gösterilen doğrultuda bir tepe (zirve) yer almaktadır. Bu doğrultuda ilerleyen biri her iki yönde de ilerlese ilk önce tırmanmak sonrada inişe geçmek zorundadır.
Soru 8
tyt harita bilgisi testi
Yukarıdaki eş yükselti haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?
A
A) Yamaç
B
B) Vadi
C
C) Zirve
D
D) Falez
E
E) Ada
8 numaralı soru için açıklama 
A) Bir haritada en az bir çizgi varsa o haritada yamaç vardır.
B) Akarsuyun aktığı alan bir vadidir.
C) Nokta ile gösterilen zirvedir.
D) Falez için kıyı çizgisinde izohipslerin sıklaşması gerekir. Bu haritada böyle bir alan yoktur.
E) Deniz içinde bir ada oluşumu vardır.
Soru 9
tyt harita bilgisi testi
M – N yükseklik profili yukarıda verilen izohips haritasındaki doğrultuların birisinden elde edilmiştir.
Bu doğrultu aşağıdakilerden hangisidir ?
A
A) 1
B
B) 2
C
C) 3
D
D) 4
E
E) 5
9 numaralı soru için açıklama 
Çizilecek profil 3 tepe üzerinden geçmelidir. Haritaya bakılınca 3 tepe üzerinden geçen hattın 1 numaralı hat olduğu rahatlıkla görülebilir.
Soru 10
Topoğrafya haritalarında izohips eğrilerinin sıklaştığı yerler hakkında;
I. eğim fazla,
II. yol yapım maliyeti yüksek,
III. akarsu aşındırma gücü düşük,
IV. erozyon şiddetli
verilenlerin hangileri söylenemez?
A
A) I ve II.
B
B) Yalnız III.
C
C) II ve IV.
D
D) III ve IV.
E
E) Yalnız IV.
10 numaralı soru için açıklama 
Eğimin sıklaştığı yerlerde;
I. Eğim fazladır,
II. Yol yapım maliyeti yüksektir.
III. Akarsu aşındırma gücü YÜKSEKTİR,
IV. Erozyon şiddetli yaşanır.

III. numaarda verilen "Akarsu aşındırma gücü düşüktür" söylenemez.
Soru 11
tyt harita bilgisi testi
Yukarıdaki izohips haritasında ardışık iki izohips arasındaki yükselti farkı kaç metredir?
A
A) 25
B
B) 50
C
C) 75
D
D) 100
E
E) 125
11 numaralı soru için açıklama 
Kural: Akarsuyun iki yanındaki izohipslerin yükseltileri birbirine eşittir. Akarsuyun hemen sağındaki izohipsinde yükseltisi 475 metredir. 550 - 475 = 75, 75 / 3 = 25 metre olarak bulunur.
Soru 12
Aşağıda aynı bölgenin iki farklı haritasının lejantlarında yer alan unsurlar verilmiştir.
tyt harita bilgisi testi
Buna göre bu haritaların;
I. Ölçekleri
II. Konuları
III. Koordinatları
özelliklerinden hangileri farklı olamaz?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) I ve III.
12 numaralı soru için açıklama 
I. Aynı bölge farklı ölçeklerle gösterilebilir.
II. Lejant farklı ise konularda farklıdır.
III. Aynı bölge gösterildiğinde koordinatlar değişmez.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bu konuyu/testi ne kadar faydalı buldun?

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Ortalama puanı / 5. Oy sayısı:

Maalesef, bu yazıyı yararlı bulmadınız!

Bu yazıyı geliştirmeme yardımcı ol!

Share.