YKS Coğrafya – Nem ve Yağış Testi Soruları Çöz

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

YKS Sınavı Coğrafya sınavı Nem ve Yağış Testi. İklim konusu içerisinde olan Nem ve Yağış testinde: Mutlak nem, Bağıl nem, Maksimum nem, yağış türleri, yamaç yağışı, yükselim yağışı ve özellikleri, yoğuşma türleri ve özellikleri, yağış rejimi ile ilgili toplam 12 soru yer almaktadır. Başarılar.

YKS Coğrafya - Nem ve Yağış Testi Soruları Çöz

Tebrikler - YKS Coğrafya - Nem ve Yağış Testi Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
yks coğrafya nem ve yağış testi çöz
Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangilerinde yıl boyunca mutlak nem miktarı daha yüksektir?
A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) II ve III.
D
D) II ve IV.
E
E) III ve IV.
1 numaralı soru için açıklama 
Haritada I ve II numara ile gösterilen Tropikal ilkim bölgesi olup yıl boyunca mutlak, maksimum ve bağıl nemin yüksek olduğu alanları oluşturur.
Soru 2
Havanın taşıyabileceği nem miktarı sıcaklık ile ilgili bir durumdur. Isınan hava genişleyeceğinden dolayı havanın taşıyabileceği nem miktarı artış gösterecektir.

Bu açıklamalar aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?
A
A) Atmosfer basıncı
B
B) Mutlak nem miktarı
C
C) Maksimum nem miktarı
D
D) Atmosfer içerisinde hava dolaşımı
E
E) Kara ve denizlerin farklı ısınma özellikleri
2 numaralı soru için açıklama 
Havanın taşıyabileceği en yüksek nem miktarına maksimum nem denir. Soru kökünde ifade edilen durum maksimum nem ile ilgilidir.
Soru 3
 • T bölgesinin sıcaklığı 10 °C iken havadaki mutlak nem miktarı 30 gr/m³ olarak ölçülmüştür.
 • R bölgesinin sıcaklığı 0 °C iken havadaki mutlak nem miktarı 30 gr/m³ olarak ölçülmüştür.
Bu bilgilere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A
A) R bölgesinin bağıl nem oranı daha yüksektir.
B
B) T bölgesinde kış sıcaklıkları 0 °C nin altına düşmez.
C
C) R bölgesinde yağışların çoğu yükselim yağışları şeklinde gerçekleşir.
D
D) R bölgesinin yağış rejimi T bölgesine göre daha düzenlidir.
E
E) T bölgesi en fazla yağışı sonbahar mevsiminde almaktadır.
3 numaralı soru için açıklama 
Bağıl nem sıcaklıkla ters orantılıdır. Mutlak nemleri aynı olan iki bölgeden sıcaklığı daha düşük olanda bağıl nem oranı daha yüksek olmak zorundadır. B, C, D ve E seçenekleri verilen ipuçlarıyla bulmamız mümkün değildir.
Soru 4
Aşağıda yağış oluşum türlerinden bir tanesi gösterilmiştir.
yks coğrafya nem ve yağış testi çöz
Bu yağış türü ile ilgili olarak;
 1. Yaz musonu yağışlarının çoğu bu şekilde oluşmaktadır.
 2. Kıyı çizgisine dik uzanan dağ sıraları üzerinde görülmektedir.
 3. Isınan havanın yükselerek yamacı aşması sonucunda oluşurlar.
 4. Ülkemizde Karadeniz kıyılarında sıklıkla oluşmaktadır.
ifadelerden hangileri söylenemez?
A
A) 1 ve 2.
B
B) 1 ve 3.
C
C) 2 ve 3.
D
D) 1 ve 4.
E
E) 3 ve 4.
Soru 5
Sis, su buharının atmosferin alt katmanlarında yoğuşması sonucunda oluşmaktadır.
Bu yoğuşma türünün oluşması üzerinde;
 • I. deniz üzerinden gelen nemli bir hava kütlesinin soğuk karaya doğru hareket etmesi,
 • II. ılık ve nemli bir hava kütlesinin kendisinden daha soğuk bir yüzey üzerine doğru hareket etmesi,
 • III. sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında sıcak havanın soğuk hava üzerine doğru yükselmesi
verilenlerin hangileri etkili olmuştur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
5 numaralı soru için açıklama 
Sisin ortaya çıkması mutlak suretle daha soruk bir alana/yüzeye geçiş yapmasıyla oluşur. Verilen her üç durumda da soğuma söz konusu olduğundan üç durumda da sis meydana gelir.
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi yıl boyunca yağışın az olduğu yerlerin özellikleri arasında gösterilemez?
A
A) Bitki örtüsünün seyrek olması
B
B) Mutlak nem miktarının az olması
C
C) Nem açığının fazla olması
D
D) Sıcaklığın yıl boyunca düşük olması
E
E) Bulutluluk oranının düşük olması
6 numaralı soru için açıklama 
A, B, C ve E seçeneklerinde verilen durumlar yıl boyunca yağışın az olduğu yerlerin özellikleri arasında gösterilir. D seçeneği bu genellemeler içinde sayılamaz örnek çöller.
Soru 7
Isınarak yükselen havanın ısı kaybetmesine bağlı oluşan yağış türüne yükselim yağışları denilmektedir.

Buna göre;
 • I. havanın güneşli olması,
 • II. rüzgârın etkili olması,
 • III. yer şekillerinin engebeli olması
verilenlerden hangileri yükselim yağışlarının oluşumunu engelleyen bir durumdur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
Soru 8
Havadaki su buharının tekrar katı ya da sıvı hale dönüşmesine yoğuşma denilmektedir.

Yoğuşan bir hava kütlesi için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?
A
A) Kara kütlesi üzerindedir.
B
B) Hava doyma noktasına ulaşmıştır.
C
C) Havanın sıcaklığı 0 °C nin altındadır.
D
D) Bir dağ yamacı boyunca yükselmiştir.
E
E) Havanın basınç değeri 1013 mb dan yüksektir.
8 numaralı soru için açıklama 
Yoğunlaşma sonucunda su buharının katı veya sıvı hale geçişi havanın doyma noktasına (bağıl nemin %100) ulaşmasıyla mümkündür.
Soru 9
Maksimum nemi 120 gr/m3 olan bir hava kütlesinin mutlak nem miktarı 90 gr/m3 olarak ölçülmüştür.

Buna göre bu hava kütlesinin bağıl nem oranı % kaçtır?
A
A) 25
B
B) 55
C
C) 65
D
D) 75
E
E) 85
9 numaralı soru için açıklama 
Bağıl nem, mutlak nemin / maksimum neme oranın 100 ile çarpılmasıdır. Yani kısaca mutlak / max x 100. İşem yapıldığında (90 / 120) x 100 = 75 olarak bulunur. (90'nın 120 içindeki oranı)
Soru 10
Aşağıda verilen yağış türlerinden hangisi yer yüzeyinde 0 °C üstünde bir sıcaklıkta oluşmaktadır?
A
A) Kırağı
B
B) Kırç
C
C) Çiy
D
D) Kar
E
E) Dolu
10 numaralı soru için açıklama 
Kırağı: yeryüzünde 0 derecenin altında,
Kırç: yeryüzünde 0 derecenin altında,
Çiy: yeryüzünde 0 derecenin üzerinde,
Kar: gökyüzünde 0 derecenin altında,
Dolu: gökyüzünde 0 derecenin altında.
Soru 11

Yağışın yıl içinde aylara göre gösterdiği değişime yağış rejimi adı verilir. Yağışın aylara göre dağılımının düzenli olduğu bölgelerde yağış rejimi de düzenlidir.
Buna göre,

 • I. Amazon Havzası
 • II. Orta Asya Stepleri
 • III. Kuzeybatı Avrupa kıyıları
 • IV. Güneydoğu Asya kıyıları

yerlerden hangilerinde yağış rejimi düzenlidir?

A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) I ve IV.
D
D) II ve III.
E
E) III ve IV.
11 numaralı soru için açıklama 
Amazon Havzası: Tropikal iklim her mevsim yağışlı.
KB Avrupa kıyıları: Okyanusal iklim her mevsim yağışlı olur.
Soru 12
Orta yükseklikteki kümülüs bulutlarının alt kısımları genelde düz bir görünüme sahiptir.

Bu durum üzerinde;
 • I. atmosfer içerisinde yoğunlaşmanın aynı seviyeden başlaması,
 • II. havanın yatay yönde hareket etmesi,
 • III. doyma noktasına ulaşan havanın yağış bırakması
verilenlerin hangileri etkili olmuştur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
12 numaralı soru için açıklama 
Bu durum atmosfer içerisinde yoğunlaşmanın aynı seviyede başlaması ile ilgilidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bu konuyu/testi ne kadar faydalı buldun?

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Ortalama puanı / 5. Oy sayısı:

Maalesef, bu yazıyı yararlı bulmadınız!

Bu yazıyı geliştirmeme yardımcı ol!

Share.